Uitstel elektronische indiening van fiscale attesten voor sportkampen

Sportfederaties, sportclubs, lokale overheden en andere organisaties die in 2022 een sportkamp organiseerden, moeten vanaf dit jaar verplicht een fiscaal attest afleveren voor kinderen die voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast hebben de organisatoren nóg een nieuwe verplichting, namelijk de verplichting om de gegevens elektronisch te verzenden naar de federale overheid.

Netwerk Lokaal Sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Jeugdraad stelden vast dat de gevraagde werkwijze voor het elektronisch verzenden van de gegevens een te complex en technisch proces is. Daarom vroegen we gezamenlijk om uitstel van deze nieuwe verplichting. De FOD Financiën heeft intussen bevestigd dat organisaties dit jaar niet moeten voldoen aan deze nieuwe verplichting.

Wat betekent dit concreet?

Organisatoren van sportkampen zijn dit jaar dus nog niet verplicht om de gegevens elektronisch te verzenden naar de federale overheid. Het is wel belangrijk dat organisatoren, net zoals vroeger, de attesten opmaken en afleveren aan de ouders. De ouders moeten het attest dan zelf aan hun belastingaangifte toevoegen.

Voor het opmaken van de fiscale attesten stelt de Vlaamse Sportfederatie een handige tool ter beschikking. De gegevens worden verzameld op één plaats en je kan vlot alle attesten als PDF genereren.

Meer weten?

Gezien het grote aantal vragen dat we hierover de voorbije weken ontvingen, verwijzen we je graag door naar de uitleg op de website van de Vlaamse Sportfederatie en naar ons online dossier over fiscale aftrekbaarheid van sportkampen. Uiteraard kan je ook onze collega Thomas Michielsen hierover aanspreken.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be