Fiscale aftrekbaarheid sportkampen

De federale overheid voorziet een belastingvermindering op opvangactiviteiten in de sport – en jeugdsector. Sportkampen vallen hier ook onder en dat betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, en dit voor kinderen tot 14 jaar.

Vanaf het aanslagjaar 2021 wordt het maximumbedrag per opvangdag per kind geïndexeerd. Voor het aanslagjaar 2025 (uitgaven van het jaar 2024) werd het bedrag aangepast van € 15,70 naar een maximum van 16,40 euro per oppasdag per kind. Het maximumbedrag wordt nu niet meer vermeld op het modelattest aangezien dit jaarlijks kan wijzigen.

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven (dus niet het volledige bedrag dat mag ingebracht worden). Het maximumbedrag is enkel van toepassing indien het deelnamegeld per dag groter is dan de voorziene maximumprijs van 14,40 euro. In geval dat de kost lager is, kan enkel het werkelijke bedrag worden ingebracht.

Voor alleenstaande ouders met een lager inkomen wordt de belastingvermindering verhoogd van 45% naar 75%.

Verplicht modelattest

Voor activiteiten vanaf 27.01.2022 gebruik je verplicht het modelattest, ook de organisatoren die onvoldoende geïnformatiseerd zijn (zie verder). VVSG adviseert vrijblijvend om het verplicht modelattest te gebruiken voor alle activiteiten vanaf 1.01.2022. Dat zorgt voor uniformiteit naar ouders en eigen werking hetzelfde werkjaar. .

Download het modelattest (WordPDF) (Publicatie Belgisch Staatsblad 27.01.2022)

Verplichte elektronische verzending van gegevens

In de loop van 2022, dus voor opvanginitiatieven 2021, levert een opvanginitiatief de fiscale attesten voor uitgaven kinderopvang af aan de ouders op de tot nu toe gebruikelijke manier, dus zonder rijksregisternummer te vermelden op de fiscale attesten. De gegevens van de fiscale attesten moet je nog niet bezorgen via Belcotax-On-Web.

Voor alle activiteiten die plaatsvinden vanaf 01.01.2023 wordt verwacht dat de gegevens elektronisch verstuurd worden:

  • Officieel geldt dit voor alle uitgaven kinderopvang voor activiteiten die plaats vinden vanaf 27.01.2022. VVSG adviseert vrijblijvend om dit te doen voor alle activiteiten die plaats vonden vanaf 01.01.2022. Zo vermijd je in 1 aanslagjaar met 2 systemen te moeten werken.
  • De elektronische verzending moet gebeuren voor 1 maart 2024 (concreet vanaf +/- 1 februari 2024). Hiermee zullen ouders hun recht op fiscale aftrek automatisch zien verschijnen in hun belastingaangifte. Zo wordt 2022 dus beschouwd als een schakeljaar waarin je de voorbereidingen kan treffen voor de automatisering.
  • Een uitzondering op deze regel bestaat voor “organisaties die niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken”. Zij moeten wel het verplichte modelattest gebruiken, maar kunnen dit op papier of via e-mail bezorgen aan de ouder/begunstigde, zoals zij dit op vandaag al doen. De ouder/begunstigde voert deze gegevens dan zelf in op de belastingaangifte.

Elke organisator kan in 2024 eenvoudig en correct de fiscale attesten uitreiken en de gegevens bezorgen via Belcotax-On-Web. Meer informatie over de toepassing en het gebruik ervan kan je terug vinden op de website van de FOD Financiën.

Hoe verzamel je best de rijksregisternummers en info over de betaler van de opvangkosten?

Vanaf nu vraag je bij inschrijving van een nieuw kind het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer én geboortedatum van de betaler van de opvangkosten op.

Voor het aanvullen van de ontbrekende gegevens van kinderen en ouders in de bestaande dossiers, is de VVSG in gesprek met Digitaal Vlaanderen. in de hoop op een eenmalige, administratieve inhaalbeweging. Men adviseert dan ook om het resultaat van deze gesprekken af te wachten.

Wie toch zelf al wil starten met het verzamelen van deze aanvullende informatie vraagt hiervoor het rijksregisternummer van het kind en het rijksregisternummer, geboortedatum van de betaler van de opvangkosten op.  In geval van gesplitste facturen, co-ouderschap, doe je dit uiteraard voor de beide ouders. Want fiscale attesten worden uitgereikt op basis van betaalde facturen.

Wil je meer informatie, kan je sommige antwoorden ook vinden bij de FAQ’s over kinderoppas voor particulieren.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be