Disclaimer

Netwerk Lokaal Sportbeleid besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Netwerk Lokaal Sportbeleid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Netwerk Lokaal Sportbeleid al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via info@lokaalsportbeleid.be.

Netwerk Lokaal Sportbeleid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Netwerk Lokaal Sportbeleid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Netwerk Lokaal Sportbeleid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.

Netwerk Lokaal Sportbeleid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden wanneer andere instanties en organisaties content publiceren op onze website.

De website van Netwerk Lokaal Sportbeleid bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Netwerk Lokaal Sportbeleid controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Netwerk Lokaal Sportbeleid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat door gebruikers eventueel wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.

De gebruiker die foto’s op de website plaatst, zal Netwerk Lokaal Sportbeleid vrijwaren tegen iedere aanklacht of vordering van derden die Netwerk Lokaal Sportbeleid naar aanleiding daarvan zou ontvangen.

Netwerk Lokaal Sportbeleid heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.