Over ons

Netwerk Lokaal Sportbeleid

“Samen sterk voor een sterk lokaal sportbeleid, voor en met sport”
Dit is de collectieve ambitie van het bestuur, het professionele team en al onze actieve leden.

  1. We zetten in op leren van én met elkaar tussen collega’s actief op het lokale werkveld.
  2. We creëren kansen voor jou in een toekomstig sterk lokaal sportbeleid.
  3. En we gaan samen aan de slag! 

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum. Het is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie.

Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt bestuurd vanuit een Bestuursorgaan met vertegenwoordigers uit het werkveld. Een professioneel team van medewerkers ondersteunt en faciliteert de werking. Diverse commissies en werkgroepen zorgen voor kennisontwikkeling, inspiratie en gedragenheid van de werking.

Werkingsdomeinen

Collegiale ontmoeting

Sportambtenaren, buurtsportprofessionals, iedereen in de gemeente bezig met sport (ruimtelijke planners, sociaal werkers …) schepenen van Sport, beheerders van sportcentra, zwembaden en recreatiedomeinen en andere professionals actief in en betrokken bij lokaal sportbeleid ontmoeten elkaar binnen Netwerk Lokaal Sportbeleid. Zij wisselen ervaringen uit en werken in een aangename collegiale sfeer. Het tweedaagse Congres Lokaal Sportbeleid is hét jaarlijks ontmoetingsmoment. Netwerk Lokaal Sportbeleid biedt ook een platform aan bedrijven in de sport- en recreatiesector.

Kansen creëren voor een sterk lokaal sportbeleid

Netwerk Lokaal Sportbeleid probeert vanuit de praktijk en deskundigheid van de lokale sport- en recreatiesector te wegen op het beleid van de andere overheden met betrekking tot sport. Het wil ook een spreekbuis zijn en een forum bieden aan de sector. Dit steeds met de blik op de toekomst, voor een sterk lokaal sportbeleid.

Leren met én van elkaar

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een kenniscentrum voor beleid, beheer en promotie op vlak van sport, bewegen en recreatie. De lokale sport- en recreatiesector vindt bij Netwerk Lokaal Sportbeleid relevante en praktijkgerichte informatie en duiding. Het Tijdschrift Lokaal Sportbeleid, de Kennisbank en deze website zijn hierbij belangrijke instrumenten. Via onderzoek willen we bijdragen aan het voeren van een gefundeerd beleid.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is het belangrijkste vormingscentrum voor de lokale sport- en recreatiesector met een uniek vormingsaanbod op maat van de sector. Het vormings- en bijscholingsaanbod gaat van management- en beleidsgerichte studiedagen, over technische beheersaspecten, tot bijscholingen op maat van alle profielen van medewerkers in lokale besturen, sportinfrastructuren en zwembaden.

In het kader van het Decreet Lokaal Sportbeleid sloot Netwerk Lokaal Sportbeleid een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de gemeenten. Netwerk Lokaal Sportbeleid heeft ook een opdracht als Expertisecentrum Buurtsport.

Samen aan de slag

Netwerk Lokaal Sportbeleid vervult een rol als helpdesk en geeft vorm aan concrete begeleidingstrajecten voor en met de leden. Via Ethias wordt een polis aangeboden voor de verzekering van gemeentelijke sportactiviteiten. Bijzondere aandacht gaat sinds het ontstaan naar de promotie van het zwemmen en zwembadbezoek via het aanbieden van zwembrevetten.

7 WAARDEN LOKAAL SPORTBELEID
1. Met een open ledennetwerk in co-creatie met gedeelde verantwoordelijkheid (intern verbinden)
2. Autonoom vanuit de collectieve ambitie
3. Samenwerking met partners (incl. partnerorganisaties, experten, andere overheden), binnen én buiten de sector (extern verbreden voor de sector)
4. Met oog voor maatschappelijke, bestuurlijke tendensen … zijn we innovatief (in alle domeinen, op alle niveaus van intergemeentelijk tot EU)
5. Met impact (concreet verschil maken in actie(s))
6. Zichtbaar trots
7. Wendbare en faciliterende organisatie
Netwerk Lokaal Sportbeleid werkt vanuit deze 7 waarden die ‘leidend’ zijn voor wat we doen en hoe we werken.

Geschiedenis

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een organisatie met een rijk verleden. De belangrijkste mijlpalen van onze geschiedenis vind je op een aparte pagina.

Jaarverslagen

Download de jaarverslagen van Netwerk Lokaal Sportbeleid van de laatste tien jaar via deze pagina.