Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is het hoogste orgaan van de vereniging en staat in voor de strategiebepaling, het toezicht op de werking, de beleidsvoering bij strategische dossiers en projecten en is een breed klankbord van ledenvertegenwoordigers. Er wordt tweemaandelijks vergaderd. Via deze werkwijze garandeert Netwerk Lokaal Sportbeleid een koersbepaling van de werking door de leden en een permanente afstemming van dossiers en projecten met het werkveld.

Het Bestuursorgaan bestaat uit maximaal 15 bestuurders, waarvan 6 rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering (in 2020 voor 3 jaar), 6 jaarlijks aangeduid door de provinciale afdelingen en de VIR en max. 3 bestuurders voorgedragen door commissies/werkgroepen.

Vanuit het team van Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt de vergadering bijgewoond door Jeroen Vanderputte (Directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid) en de stafmedewerkers.

Naast het Bestuursorgaan is er een Dagelijks Bestuur dat maandelijks vergadert als kernbestuur met het oog op beleidsvoering van projecten, activiteiten en dossiers en bestuurlijk toezicht op de dagelijkse werking. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitters Bart Van Dijck, Sam Janssens, Tom Baerts en Wendy Mortelmans.

Op vrijdag 10 juni 2022 legde Cindy Winters haar mandaat als voorzitter van Netwerk Lokaal Sportbeleid neer. Op de bestuursvergadering van dinsdag 30 augustus 2022 gaf het Bestuursorgaan het vertrouwen aan Bart Van Dijck, Sam Janssens, Tom Baerts en Wendy Mortelmans om de voorzittersfakkel over te nemen van Cindy Winters. Dit kwartet vormt het nieuwe Dagelijks bestuur tot aan de verkiezingen van 2023. Meer informatie over deze beslissing vind je hier. In het voorjaar van 2023 heeft Tom Baerts zijn mandaat als voorzitter neergelegd en nemen Bart Van Dijck, Sam Janssens en Wendy Mortelmans het voorzitterschap verder met hun drie op.

Benoeming bestuurders

6 landelijke bestuurders

5 afgevaardigden afdelingen

Commissies / Afdelingen