Nieuws

02.10.2023

Doe mee met Bike for Life en zet je hele gemeente/stad op de fiets

In 2023 gaat Bike for Life voor 100.000 solidaire fietsritten tegen vervoersarmoede. Weerman Bram Verbruggen fietst als Bike for Life-ambassadeur op kop. Elke fietsrit tijdens Bike for Life levert een bedrag op voor ‘Een fiets voor iedereen’, het project van de Fietsersbond vzw dat kwetsbare mensen op weg helpt met een fiets(oplossing).

Lees meer

02.10.2023

Nieuwe bestuurder en lid van algemene vergadering EU Sport Link

Op woensdag 20 september 2023 vond de algemene vergadering van EU Sport Link plaats. Vanuit Netwerk Lokaal Sportbeleid werden tijdens die vergadering een nieuwe bestuurder en een nieuw lid van de algemene vergadering benoemd. We stellen ze kort aan je voor.

Lees meer

02.10.2023

Green Deal Sportdomeinen: Navorming fytolicentie : Een gezonde bodemkwaliteit, het fundament van veerkrachtige sportterreinen

Netwerk Lokaal Sportbeleid is één van de initiatiefnemers voor de Green Deal Sportdomeinen. Samen met de andere initiatiefnemers bundelden we enkele interessante subsidies en ondersteuningstools voor duurzame sportdomeinen.

Lees meer

29.09.2023

Podcast Lokaal Sportbeleid: Sportparticipatie in Vlaanderen vanuit wetenschappelijk perspectief

Van 2017 tot en met 2023 voerde het Onderzoeksplatform Sport in opdracht van de Vlaamse overheid onderzoek naar sport en beweging vanuit een beleidsperspectief. In deze podcastaflevering gaat Jeroen Vanderputte in gesprek met Jeroen Scheerder en Erik Thibaut. Samen duiken ze dieper in het thema sportparticipatie en meer bepaald over de sportparticipatiegegevens. Vanuit wetenschappelijk perspectief worden heel wat opvallende en interessante cijfers en inzichten toegelicht. Veel luisterplezier!

Lees meer

27.09.2023

Bijscholingen project 'Geef tieners een stem'

Ook dit jaar organiseert de Vlaamse Trainersschool in het najaar een 'VTS-plus bijscholingsmarathon'. In november worden er drie bijscholingsmomenten georganiseerd rond het project 'Geef tieners een stem'.

Lees meer

27.09.2023

Respondenten gezocht voor project over de preventie van fraude in de sport

Fraude in de sport is vandaag alomtegenwoordig. En het bedreigt jammer genoeg de integriteit van onze sporten. Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Hoe kan ik helpen om mijn sport te beschermen? Simpelweg, door het invullen van deze vragenlijst. Deze vragenlijst polst naar jouw ervaringen van fraude in jouw sport.

Lees meer

21.09.2023

Vertegenwoordig Netwerk Lokaal Sportbeleid en de lokale besturen bij Sportwerk Vlaanderen

Heb je zin om jouw kennis aan te wenden om de doelstellingen van Sportwerk Vlaanderen vzw te helpen realiseren en heb je een brede kijk op wat leeft bij het sportbeleid van gemeenten en steden? Stel je dan kandidaat om Netwerk Lokaal Sportbeleid en lokale besturen te vertegenwoordigen bij Sportwerk Vlaanderen.

Lees meer

19.09.2023

Kiezen voor een actief leven wordt nog makkelijker: Bewegen op Verwijzing breidt uit

Kiezen voor een actievere levensstijl? Dat wordt nog makkelijker. Want Bewegen Op Verwijzing breidt uit! Vanaf nu kunnen niet alleen (huis)artsen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar ook podologen, ergo- en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, apothekers, vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen.

Lees meer

19.09.2023

Unieke bundeling van kennis over sport voor mensen met een beperking in 19 Europese landen in ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’

Recent verscheen ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’. Het boek is een verzameling van casestudies van maar liefst 19 landen in Europa. De landenhoofdstukken zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde theoretische kader. Dit maakt het mogelijk een vergelijking te maken van het beleids- en organisatielandschap van sport voor mensen met een beperking in de verschillende landen.

Lees meer

19.09.2023

Nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen

Burgers krijgen veel info binnen die voeding kan geven aan toxisch gepolariseerde meningen. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? Hoe ga je als lokaal bestuur om met verdeeldheid tussen (groepen) burgers? De nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen geeft een houvast om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst.

Lees meer