Word lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid

Samen voor een sterk lokaal sportbeleid, voor en met sport 

Is dat ook de drijfveer van jou en je organisatie? Word dan lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid, want het is de collectieve ambitie van de organisatie met al haar leden.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en kenniscentrum voor gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel en iedereen hier actief met lokaal sportbeleid (sportambtenaren, schepenen, buurtsportprofessionals, beheerders van sportcentra, …). Maar ook beheerders en managers van diverse publieke sportcentra (zwembaden, sportcentra, schoolsportinfrastructuren en sportcentra van hogescholen en universiteiten), recreatiedomeinen en lokaal actieve sportorganisaties ondersteunen we concreet met onze dienstverlening en kennis.

Waarom lid worden?

 1. Concrete en praktische ondersteuning in je dagelijkse werking én inspiratie in je visie voor de toekomst van het sportbeleid in je gemeente, sportcentrum, buurtsportwerking of organisatie.
 2. Kansen voor jouw toekomst en voor een sterk lokaal sportbeleid. Gecreëerd door onze lobby. Jouw lidmaatschap geeft ons slagkracht.
 3. Je kan actief participeren aan onze werkgroepen, commissies … of je misschien wel kandidaat stellen voor een van onze bestuursorganen. Zo geeft je mee richting aan onze werking en zit je mee op de eerste rij van lokaal sportbeleid in Vlaanderen.
 4. Uitnodigingen voor alle activiteiten (opleidingen, begeleidingstrajecten …) en deelnemen aan voorkeurtarief (bespaar bv. meer dan 50% op je deelname aan het Congres).
 5. Een of meerdere abonnementen op Tijdschrift Lokaal Sportbeleid (ons leden- en vaktijdschrift, 4 nummers / jaar + een uniek congresnummer).
 6. Publicaties bestel je aan ledenprijs
 7. Je kan onze zwembrevetten aan een voordeliger ledentarief bestellen.

Al meer dan 290 gemeenten en steden, een 60-tal sportcentra (pubieke, private en PPS, (hoge-)scholen, universiteiten, …) en recreatiedomeinen en diverse organisaties en personen zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Ontdek hieronder de verschillende formules.

Voor bedrijven actief in de sport- en recreatiesector bieden wij een uniek Bedrijfspartnership aan. 

Interesse?

Vul online ons aansluitingsformulier in. Heb je nog vragen? Contacteer dan ons secretariaat, of leg je ambities of uitdagingen voor aan iemand van ons team.

Aanbod lidmaatschap

Gemeenten en steden

Als je gemeente of stad lid is van Netwerk Lokaal Sportbeleid, dan betekent dit dat volgende personen en instanties in je bestuur terecht kunnen bij Netwerk Lokaal Sportbeleid als ledenvereniging en kenniscentrum:

 • Schepenen (van Sport)
 • Diensthoofden sport en vrijetijdscoördinatoren
 • Sportfunctionarissen, sportpromotoren, buurtsportcoördintoren, vrijetijdsmedewerkers, …
 • Beheerders en managers van sportcentra
 • Zwembaden of recreatiedomeinen in gemeentelijk beheer
 • Adviesraden sport
 • Ruimtelijke planners, medewerkers dienst welzijn, technische diensten, … betrokken bij sportprojecten, -activiteiten of -infrastructuur.

Als aangesloten gemeente ben je effectief stemgerechtigd. Je betaalt jaarlijks volgende bijdrage (werkjaar 2024):

Gemeenten tot 10.000 inwoners € 246
Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners € 384
Gemeenten van 20.001 tot  50.000 inwoners € 544
Gemeenten van 50.001 tot 100.000 inwoners € 630
Gemeenten van 100.001 tot 150.000 inwoners € 737
Gemeenten van 150.001 tot 300.000 inwoners € 930
Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners € 1.440
Bijdragen werkjaar 2024

Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen

Publieke en private sportinfrastructuren of verzelfstandigde overheidssportcentra (vzw’s, AGB’s, centra van Sport Vlaanderen, …) kunnen lid worden van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Gemeentelijke en provinciale sportcentra zijn vaak lid via hun bestuur, het is echter ook mogelijk apart lid te worden en als beheerder of directeur van uw sportcentrum uit de eerste hand alle lidmaatschapsvoordelen van Netwerk Lokaal Sportbeleid te krijgen. Ook private zwembaden en sportcentra, PPS-zwembaden en sportcentra; en recreatiedomeinen kunnen lid worden. 

Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen kunnen zich aansluiten als stemgerechtigd lid voor € 246 (2024) per jaar.

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten

Beheerders van schoolsportinfrastructuur (bv. schoolzwembaden), hogescholen of universiteiten met opleidingen in LO, Bewegingswetenschappen, Sportmanagement …) kunnen genieten van de lidmaatschapsvoordelen (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodigingen activiteiten, publicaties aan ledenprijs …) en de dienstverlening van Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten betalen € 246 (2024) per jaar.

Provinciale sportcentra

Netwerk Lokaal Sportbeleid ondersteunt ook de werking van provinciale sportcentra en recreatiedomeinen. Provinciale (sport)ambtenaren, beheerders en gedeputeerden kunnen zo gebruik maken van onze dienstverlening: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodiging activiteiten, publicaties aan ledenprijs … 

Provinciale diensten of sportcentra kunnen stemgerechtigd lid worden van Netwerk Lokaal Sportbeleid wanneer zij € 246 (2024) per jaar betalen. 

Sportfederaties, sportbonden en andere instanties

Sportfederaties, sportbonden of andere instanties uit het werkveld worden effectief stemgerechtigde leden wanneer zij € 246 (2024) per jaar betalen.

Individueel lidmaatschap

Elke persoon actief in de sportsector kan individueel lid worden van Netwerk Lokaal Sportbeleid. U ontvangt het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, wordt uitgenodigd op al onze activiteiten en kan publicaties bestellen aan ledenprijs.

Een individueel lidmaatschap bedraagt € 134 (2024) per jaar. Voor oud-leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid is dat € 67 (2024) per jaar (het eerste jaar is gratis). Individuele leden zijn niet-stemgerechtigd.