Team

Het team van Netwerk Lokaal Sportbeleid bestaat uit elf professionele medewerkers. Heb je een vraag over een bepaald dossier of wens je meer informatie over een onderwerp? Contacteer één van onze experten via telefoon of mail.

Jeroen coördineert en leidt de werking van Netwerk Lokaal Sportbeleid als ledenvereniging. Hij ondersteunt ook de leden van Netwerk Lokaal Sportbeleid en de sector van lokaal sportbeleid. Daarnaast coacht hij de kenniswerkers van het team in hun projecten en activiteiten. Jeroen is ook verantwoordelijk voor het interne personeelsbeleid.

Lien Van Belle

Lien Van Belle

Stafmedewerker T 03 780 91 07 lien@lokaalsportbeleid.be

Lien is verantwoordelijk voor het vormingsbeleid van Netwerk Lokaal Sportbeleid en het congres. Ze coördineert de website, het Netwerk Lokaal Sportbeleid Bedrijfspartnership en het beleid rond de leerlijn zwemmen en de zwembrevetten. Zij staat ook in voor de uitbouw van de kennis omtrent sportinfrastructuur samen met de commissie sportinfrastructuur.

Hanne werkt mee aan de uitbouw van het Netwerk Lokaal Sportbeleid Kenniscentrum (goede praktijken, onderzoek …) en aan ondersteuning van onze leden. Ze is aanspreekpunt voor het vormingsaanbod. Ze staat ook in voor de opvolging van de Netwerk Lokaal Sportbeleid sportverzekering.

Thomas Michielsen

Thomas Michielsen

Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be

Als Junior Stafmedewerker is Thomas verantwoordelijk voor verschillende dossiers en beleidsdomeinen. Zo verdiept hij zich in het lokale sportbeleid en volgt hij de tendensen op. Daarnaast houdt Thomas zich ook bezig met wat er in Europa speelt. Tot slot staat hij in voor de verdere uitbouw van ons kenniscentrum via co-creatie én onderzoek en neemt hij de taak van hoofdredacteur van Tijdschrift Lokaal Sportbeleid op zich.

Piet Van der Sypt

Piet Van der Sypt

Medewerker sportparticipatie en Buurtsport T 03 780 91 08 piet@lokaalsportbeleid.be

Piet coördineert het Expertisecentrum Buurtsport en staat in voor de kennisontwikkeling- en deling rond andersgeorganiseerde sport, diversiteit en toegankelijkheid. Hij zorgt ook voor vormingen en bijeenkomsten rond die thema’s. Hij volgt namens Netwerk Lokaal Sportbeleid ook de afstemming van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten op.

Klaas Verstraete

Klaas Verstraete

Medewerker zwembaden en sportinfrastructuur klaas@lokaalsportbeleid.be

Klaas staat in voor de opvolging van of ondersteuning bij dossiers rond zwembaden en zwemmen. Verder wordt Klaas ingezet bij de leerlijn zwemmen en Fred Brevet. Tot slot zal Klaas ook meewerken aan dossiers rond sportinfrastructuur in brede zin, de uitbouw van onze kennisbank en andere thema’s die bijdragen aan een sterk lokaal sportbeleid.

Rozemarijn Van Meirvenne

Rozemarijn Van Meirvenne

Medewerker onthaal, dienstverlening en bedrijfspartnership T 03 780 91 00 rozemarijn@lokaalsportbeleid.be

Rozemarijn staat in voor het algemeen en dagelijks onthaal bij Netwerk Lokaal Sportbeleid en onze activiteiten. Ze staat ook in voor onze dienstverlening (zwembrevetten, publicaties, Start to Swim …). Daarnaast is ze is ook contactpersoon voor de Netwerk Lokaal Sportbeleid Bedrijfspartners.

Jan Inghels

Jan Inghels

Medewerker organisaties en events T 03 780 91 03 jan@lokaalsportbeleid.be

Jan staat in voor de organisatie van het Netwerk Lokaal Sportbeleid Congres, de Trefdagen en andere grote activiteiten. Hij ondersteunt ook de organisatie van ons vormings- en begeleidingsaanbod en diverse aspecten van de werking.

Niels Jansen

Niels Jansen

Verantwoordelijke communicatie T 03 780 91 02 niels@lokaalsportbeleid.be

Niels staat onder andere in voor de eindredactie van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, het implementeren van de communicatiestrategie, het beheer van de website en het onderhouden van de Netwerk Lokaal Sportbeleid Kennisbank.

Debby Van den Eede

Debby Van den Eede

Medewerker boekhouding en administratie T 03 780 91 01 debby@lokaalsportbeleid.be

Debby is enerzijds verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële opvolging van de georganiseerde activiteiten en de aangeboden producten en diensten. Anderzijds staat zij in voor algemeen secretariaatswerk.

Bart Verschueren

Bart Verschueren

Coördinator EU Sport Link T 0486 76 28 03 bart.verschueren@eusportlink.be

EU Sport Link vzw is het samenwerkingsverband van VSF en Netwerk Lokaal Sportbeleid en ondersteunt lokale besturen en sportfederaties in Vlaanderen in hun Europese plannen en ambities. EU Sport Link is ook de vinger aan de pols voor Vlaanderen in Europa.