Tijdschrift Lokaal Sportbeleid

Tijdschrift Lokaal Sportbeleid informeert schepenen van Sport, sportfunctionarissen, sportpromotoren, beheerders en directeurs van zwembaden en sport- en recreatiecentra … over relevante thema’s als sport – en recreatiebeleid, beheer en bouw van sportaccommodaties, wetgeving, veiligheid, sportonderzoek …

Naast een tweemaandelijks vaktijdschrift (het tijdschrift wordt 4 keer per jaar gepubliceerd) is het ook een ledenblad dat o.a. bericht over provinciale (sport)activiteiten, studie– en vormingsdagen, bijscholingen, studiereizen, congressen, beurzen, vacatures …

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Niels Jansen
Niels Jansen Verantwoordelijke communicatie T 03 780 91 02 niels@lokaalsportbeleid.be