Afdelingen, commissies en werkgroepen

Afdelingen Netwerk Lokaal Sportbeleid

In elke Vlaamse provincie is een afdeling van Netwerk Lokaal Sportbeleid actief. Zij organiseren vormingen, activiteiten en overlegmomenten binnen de provincie. Er is bovendien ook een wederzijdse ondersteuning en medewerking tussen de landelijke dienstverlening en de provinciale werking.

Afdelingen

Netwerk Lokaal Sportbeleid onderscheidt vijf verschillende afdelingen.

Commissies en werkgroepen

In de werking van Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt een belangrijke plaats ingenomen door diverse commissies en werkgroepen. Via commissies samengesteld uit sportfunctionarissen of beheerders, op basis van een vrijwillig engagement, kan Netwerk Lokaal Sportbeleid voor de concrete uitwerking van activiteiten of voor het formuleren van een standpunt in verschillende dossiers terugvallen op de kennis en ervaringen van het werkveld.

De commissies vormen zo een unieke bron van (ervarings-)kennis en een ideaal toetsingsinstrument bij de dagelijkse praktijk.

Commissies

Netwerk Lokaal Sportbeleid onderscheidt drie verschillende commissies.

Werkgroepen

Netwerk Lokaal Sportbeleid onderscheidt vijf verschillende werkgroepen.