Sportbeleid

Congres Lokaal Sportbeleid
Op woensdag 8 en donderdag 9 maart 2023 organiseert Netwerk Lokaal Sportbeleid opnieuw haar jaarlijkse congres. Congres Lokaal Sportbeleid 2023 heeft als thema 'Spring met focus'!
Beleidsplanning
Beleids- en beheerscyclus (BBC) Het besluit van de beleids- en beheerscyclus bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Hett besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties...
Bouwstenen en tendensen lokaal sportbeleid
De 5 bouwstenen en 9 tendensen in lokaal (sport)beleid kunnen de basis vormen voor jouw lokaal sportbeleid om je gemeente in beweging te zetten.
Co-creatie en burgerparticipatie
Je burgers betrekken bij het beleid is maar zinvol als je het goed aanpakt. Ook een goed werkende adviesraad sport is goud waard.
Ethisch verantwoord sporten
Sportorganisaties hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden voor hun deelnemers.
Europees sportbeleid
Sinds het verdrag van Lissabon in 2009 is sport een beleidsmatige taak van de Europese Unie. Dit betekent dat er naast beleidsuitdagingen ook een budget is om de doelstellingen in dit luik waar te maken. Het Europees Parlemen, de Europese Commissie en de Europese Raad vormen een trialoog en moeten...
Gezond sporten
Het Vlaams Sportbeleid wil zoveel mogelijk Vlamingen blijvend aan het sporten krijgen. Het ‘blijvend’ en ‘levenslang’ sporten kunnen we ondersteunen door de sportactiviteiten op een veilige en gezonde manier te organiseren.