Sportparticipatie & Buurtsport

Trefdag Sportparticipatie en Maand van de Sportparticipatie
Een maand waarin de leden van de werkgroep sportparticipatie, heel wat partnerorganisaties, inspirerende sprekers, het Expertisecentrum Buurtsport en het team jou handvaten aanreiken om nog laagdrempeliger te werken en nog meer mensen, ook de minder kansrijke, aan het sporten en bewegen te krijgen in het zwembad, in de sporthal, in de sportclubs en in hun eigen buurt.
Vluchtelingen en Sport: Good Practices / Actua
De recente gebeurtenissen in Oekraïne zullen zich in heel Europa laten voelen. Bij oorlog – eender waar – slaan steeds heel wat mensen op de vlucht en rekenen ze op de solidariteit van Europa. Ook België zet alles op alles om huisvesting voor deze mensen te kunnen voorzien. Hierbij wordt ook beroep gedaan op de lokale overheden. Na de noodopvang kan ook ingezet worden op vrije tijd. Deze noodopvang is een eerste fase. Daarna zal ingezet worden op onderwijs en zinvolle vrijetijdsbesteding. Als sportdienst kan je zorgen dat je klaar bent om je eigen aanbod bij te sturen en je sportclubs te ondersteunen bij deze uitdaging.
Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.
Buurtsport
Buurtsport is een overkoepelende term voor laagdrempelige en buurtgerichte initiatieven, gebaseerd op een visie die een optimale toegankelijkheid van sport wil garanderen voor kansengroepen. Sport wordt hierbij al dan niet expliciet ingezet als middel ter bevordering van ontwikkeling op individueel en/of buurtniveau.
Projectoproep naschoolse sport
Netwerk Lokaal Sportbeleid (toen nog ISB) kreeg in 2018 een begeleidende opdracht bij de projectoproep 'naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs' van toenmalig Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. In opdracht van Sport Vlaanderen en in samenwerking met diverse partners was Netwerk Lokaal Sportbeleid partner om procesbegeleiding voor de netwerksamenwerking te voorzien bij het opzetten van het netwerk en de uitvoering van de projecten. Ook bij het indienen werd begeleiding voorzien.
CATCH
Van 2016 tot en met 2019 ging een grootschalig praktijkgericht onderzoek dat kortweg CATCH* heet dieper in op de vraag op welke wijze Buurtsport een rol kan spelen in de sociale inclusie van maatschappelijk kwetsbare jongeren?
Expertisecentrum Buurtsport
Binnen het Netwerk Lokaal Sportbeleid heeft het Expertisecentrum Buurtsport een stevige plaats. Daag ons uit met jouw buurtsportvragen!