Pilootproject: op weg naar het kwaliteitslabel kleuteropvang

In 2026 krijgt ieder bestuur middelen voor de uitbouw van het BOA-verhaal. Minstens 50% van die middelen moet gaan naar kleuteropvang met kwaliteitslabel. Er zijn nog heel wat besturen die geen kleuteropvang met kwaliteitslabel hebben binnen hun gemeente. Lokale besturen kunnen dit aanbod zelf realiseren of ze hebben misschien wel een buitenschoolse opvang of activiteit die in aanmerking komt voor het kwaliteitslabel.   

Momenteel organiseert Mentes infosessies voor organisatoren buitenschoolse opvang, die niet behoren tot een lokaal bestuur. In 2023 start er vanuit VVSG een traject voor lokale besturen, die nog geen kleuteropvang met kwaliteitslabel  hebben, en die zelf kleuteropvang met kwaliteitslabel willen organiseren.

Op weg naar het kwaliteitslabel kleuteropvang, traject 2023

De Vlaamse Overheid heeft grote ambities met het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). Ze willen komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten via samenwerking tussen relevante actoren met een regierol voor de lokale besturen.  

Vanaf 2026 krijg je als lokaal bestuur een potje middelen om opvang binnen je gemeente te organiseren. 50% van deze middelen moet je besteden aan kleuteropvang met kwaliteitslabel. Alle voormalig door Opgroeien erkende en geattesteerde buitenschoolse kinderopvangvoorzieningen kregen het kwaliteitslabel. Ook nieuwe of reeds bestaande initiatieven kunnen dit label voor nieuwe locaties aanvragen bij Opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebouwde schoolopvang, speelpleinwerking, vroeger gemelde opvang … 

Doelgroep

Je bent een lokaal bestuur dat in het verleden nog geen erkende opvangvoorziening organiseerde (geen ibo of attest van toezicht). Je bent zoekende en wil graag een kleuteropvang met kwaliteitslabel organiseren en opstarten tegen 2024? Dan kan het piloottraject van VVSG iets betekenen voor je gemeente.  VVSG ondersteunt al vele jaren de door Opgroeien erkende kinderopvangvoorzieningen georganiseerd door lokale besturen. We ondersteunen nu ook graag de startende kleuteropvangen met kwaliteitslabel.

Programma

Tijdens het piloottraject krijg je zicht op de regelgeving en de voorwaarden van een kleuteropvang met kwaliteitslabel. Je gaat actief aan de slag met de vijf thema’s uit het BVR Kleuteropvang met kwaliteitslabel: organisatorisch beleid, toegankelijkheid, het pedagogisch beleid, het medewerkersbeleid, monitoring en evaluatie en financieel beleid. Je krijgt zicht op haalbare lokale praktijken. We maken tijd om ervaringen uit te wisselen en een netwerk uit te bouwen. 

  • Wie kan deelnemen?  Trekkers BOA, medewerkers die het thema kinderopvang trekken binnen de gemeente, verantwoordelijken kinderopvang …
  • Wanneer?  Vijf themadagen tijdens de periode van maart 2023 tot juni 2024.
  • Waar?  Live in verschillende provincies verspreid over Vlaanderen.
  • Kostprijs?  Gratis dankzij VIA 4 middelen.

Heeft jouw stad of gemeente interesse? Zet je op de wachtlijst door te mailen naar griet.serroels@vvsg.be. Van zodra alle praktische info duidelijk is, contacteert de VVSG de geïnteresseerden om definitief in te schrijven.  

Gerelateerd nieuws

We publiceerden eerder over het BOA-decreet in volgende nieuwsbriefitems, lees dus zeker over de Actua rond het BOA-decreetInfosessies van Mentes over de Kwaliteitslabel KinderopvangDecreetswijziging Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) of het Inspiratiekader BOA.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be