Decreetswijziging Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Met het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) willen we een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft hierbij de regie in handen. Samen met verschillende partners stippelt het lokaal bestuur een lokaal buitenschools beleid uit, binnen de krachtlijnen van het decreet.

Tijdens de overgangstermijn, die loopt tot 2025, is er de tijd om dit traject op een participatieve en kwalitatieve manier aan te pakken. Recent werden er wijzigingen aan het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten definitief goedgekeurd.

De decreetswijziging

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is op een aantal specifieke punten gewijzigd. Recent heeft ook het Vlaams Parlement deze wijzigingen aanvaard. De informatie die dateert van september download je hier.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In functie van de continuïteit na de overgangstermijn, moet minstens 75% van de BOA-subsidie gaan naar de realisatie van het aanbod kleuteropvang en opvang lager onderwijs;
  • De overgangstermijn wordt ingekort en eindigt op 31 december 2025;
  • Lokale besturen die een substantieel subsidieverlies lijden, krijgen een tijdelijke compensatie;
  • De indicatoren voor toegankelijkheid worden toegepast op een aangepaste manier.

De wijzigingen hangen samen met het decreet zelf en het BVR Lokaal beleid BOA. Sommige wijzigingen moeten nog verder geconcretiseerd worden in een Besluit Vlaamse Regering (BVR).

De BOA-subsidie

Op 1 januari 2026 ontvangt elk lokaal bestuur die BOA-acties opneemt in hun meerjarenplanning een BOA-subsidie. Opgroeien kent vanaf dan niet langer een subsidie toe aan organisatoren buitenschoolse opvang. Deze opdracht ligt vanaf dat moment bij het lokaal bestuur. Volgende visuele voorstelling geeft de verschillende componenten van de BOA-subsidie na afloop van de overgangstermijn weer.

De basisinformatie over deze subsidie lees in je in de nieuwsbrief van oktober 2021.

De inzet van de middelen hangt vast aan de visie die samen met de relevante partners is uitgewerkt. Het lokaal bestuur respecteert bij de besteding van middelen en beginselen van ‘behoorlijk bestuur’. Dit zijn o.a.: neutraliteit, zorgvuldigheid, gelijkheid, motivering en redelijkheid. Na de overgangstermijn moeten de BOA-subsidies ingezet worden om voldoende opvangaanbod voor de gezinnen te garanderen. Dit gedurende zes jaar (2026-2031).

Aan de slag met BOA

Een goede uitwerking van het BOA-verhaal is een grote opdracht; Voor heel wat organisatoren en lokale besturen liggen er ook grote financiële vraagstukken op tafel. We moedigen alle partners aan om dit debat op een constructieve en transparante manier te voeren. In tussentijd wordt er gewerkt aan het inspiratiekader en een tijdslijn. Dit zal zowel lokale besturen als partners handvaten bieden om de vele vragen stapsgewijs aan te pakken. Vragen kan je stellen aan het team lokaal beleid BOA via lokaalbeleid.boa@opgroeien.be.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be