Inspiratiekader BOA

Het is zover, het inspiratiekader Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) is er! Op de website van het Agentschap Opgroeien vinden jullie deze snel terug.

Wat mag je van dit inspiratiekader verwachten?

Het inspiratiekader is een hulpmiddel voor lokale besturen en BOA-partners om te reflecteren over je lokaal BOA-beleid. Zo krijg je inspiratie om de kwaliteit van het lokale BOA-beleid, de samenwerking en het hele BOA-aanbod naar een hoger niveau te tillen.

Dit inspiratiekader is het resultaat van een co-creatie met talrijke partners uit de sector Welzijn, Onderwijs, Steden en gemeenten, Cultuur, Jeugd, Sport, Gezinnen en kinderen. We willen hen graag bedanken voor hun rijke input. We nodigen iedereen die meewerkt aan BOA uit om in de reflectievragen, succesfactoren, methodieken en interessante praktijken te duiken.

6 Thema’s

In deze 6 thema’s vind je allerlei praktische tools om lokaal mee aan de slag te gaan, zoals reflectievragen, methodieken en inspirerende voorbeelden. De thema’s zijn:

Samenwerking en groei van het BOA-aanbod

Een gezamenlijke visie is de ideale motor om samen je BOA-aanbod toegankelijker, rijker en kwaliteitsvol te maken.


Toegankelijkheid

Elk kind heeft recht op een fijne vrije tijd. Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen kunnen participeren én zich welkom voelen in het BOA-aanbod?

Inspraak van kinderen en gezinnen

Inzetten op inspraak en participatie geeft je inzichten in de noden van gezinnen en kinderen. Betrek ouders, opvoedingsverantwoordelijken én kinderen daarom bij heel het BOA-verhaal.

Communicatie

Inzetten op heldere communicatie zorgt ervoor dat gezinnen de weg vinden naar je BOA-aanbod, dat organisaties geprikkeld worden om mee te werken, dat je BOA-verhaal een herkenbaar gezicht krijgt … 

Kwaliteit van het geïntegreerd aanbod

Elke gemeente of stad heeft een uniek aanbod van opvang en activiteiten. Elk gezin maakt een eigen combinatie uit het aanbod. Hoe zorg je voor een kwaliteitsvol geheel?

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie is een continu proces. Door jullie doelstellingen rond BOA te analyseren en te evalueren, kom je samen tot verbetering.

Laat je inspireren of inspireer anderen door diverse praktijkvoorbeelden

De lokale uitvoering van het BOA-decreet is in volle ontwikkeling. Daarom zetten we in om interessante praktijken en lessen zoveel mogelijk met elkaar te delen. Lees tal van inspirerende praktijkvoorbeelden uit verschillende steden en gemeenten. Je vindt er nuttige tips om je lokale BOA-verhaal invulling te geven. Heb je zelf voorbeelden of suggesties? Laat het ons weten!

Lees ook de gerelateerde decreetswijziging waar we recent over schreven op onze website

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be