Actua rond het BOA-decreet

Via dit bericht informeren we je graag over de actualiteit in verband met het BOA-decreet. Onderstaande items dienen ter inspiratie, ter verdieping of als extra ondersteuning voor jouw stad of gemeente.

STERK GEZIeN: samenwerken voor BOA

Heel wat lokale besturen zijn de afgelopen maanden uit de startblokken geschoten om vorm te geven aan het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen uit de kleuter- en lagere school in hun gemeente. Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) daagt hen immers uit om dat aanbod, samen met alle partners, beter af te stemmen op de noden van álle kinderen en gezinnen.

Opgroeien en VVSG slaan de handen in elkaar om lokale besturen hierbij te ondersteunen. Onder de vlag STERK GEZIeN, brengen zij het verhaal van de Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. In twee webinars, op maandag 28 november 2022 en maandag 5 december 2022, richten zij ons op hoe je als lokaal bestuur samenwerkt met de partners om het lokale BOA-verhaal te schrijven. Enkele lokale besturen lichten toe hoe zij in hun gemeente die samenwerking met de partners hebben opgebouwd en het samenwerkingsverband vormgeven. Voor 28 november bevestigden Gent en Menen hun deelname al en op 5 december komen Antwerpen, Tremelo en Zwijndrecht aan bod. Je krijgt de kans om vragen te stellen en je te laten inspireren.

Ben je al ingeschreven voor de BOA-BAR’s?

Werk je als regisseur of beleidsmedewerker buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA)? Of ben je aangeduid als trekker BOA in jouw gemeente? Dan is deze regionale uitwisseling over Beleid, Actualiteit en Regelgeving in de praktijk van Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA-BAR) iets voor jou! 

De vragen en thema’s die we gaan bespreken, bepalen de deelnemers zelf. Dit kan gaan over het plan van aanpak, maar evengoed over het opstarten en onderhouden van een netwerk met partners, het opmaken van een omgevingsanalyse, nadenken over een visie, inzetten van regie-instrumenten, … Naast netwerking met regionale collega’s, biedt deze regionale uitwisseling de kans om van elkaar te leren over onderwerpen en uitdagingen in het kader van het decreet BOA die jullie zelf bepalen. De BOA-BAR’s vinden plaats in elke provincie. Je schrijft je in voor een reeks van drie sessies. Meer info over de data en de locaties en mogelijkheid tot inschrijven vind je op hun website. Mogelijke vragen kan je alvast doorgeven in de opmerkingen op het einde van je inschrijving.

Basisopleiding aan de slag met BOA – Planning 2023

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten bij de lokale besturen. Een niet te onderschatten, nieuwe uitdaging voor lokale besturen.

Om de lokale besturen te ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdaging herhaalt de VVSG in 2023 de basisopleiding “Aan de slag met het decreet BOA”. Tijdens de opleiding verruim je je kennis en inzichten over de aanpak van het decreet BOA in je stad of je gemeente aan de hand van een stappenplan dat de VVSG hiervoor opstelde. Je gaat naar huis met meer kennis van en inzicht in het decreet BOA en de acties die je kan ondernemen om het decreet uit te rollen in jouw stad of gemeente. Daarnaast kan je een eigen plan van aanpak opmaken om met het decreet aan de slag te gaan. 

Neem je BOA traject in handen met individuele ondersteuning op maat

Heb je nood aan een tijdelijke extra ondersteuning op maat van je lokaal bestuur, voor het vorm geven aan en concretiseren van je beleid buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)? De VVSG biedt in samenwerking met een aantal partners (VCOK, Omvorming, Speelmakers en Coaster Consulting) een (betalend) aanbod op maat om het BOA traject succesvol in handen te nemen. Een lokaal bestuur kan bij één of meerdere stappen of voor het volledige BOA traject individuele ondersteuning krijgen op maat. Interesse? Neem contact op met sara.schroe@vvsg.be om de mogelijkheden te verkennen.

Op 4 oktober organiseerde de VVSG een webinar over de veranderingen in de financiering in het kader van het decreet BOA. Heb je het webinar gemist of wil je het graag opnieuw bekijken? Je vindt de opname en de presentatie de website van de VVSG.

Inspirerend BOA voorbeeld uit de praktijk

In Sint-Niklaas is al sinds 2019 een halftijdse BOA-regisseur aangesteld. Samen met diverse werkgroepen maakte de regisseur een omgevingsanalyse, waarbij per wijk het aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten in kaart gebracht werd. Op basis van deze uitgebreide omgevingsanalyse zijn mogelijke scenario’s ontwikkeld om de opvang en activiteiten in de toekomst te organiseren.

Op weg naar het kwaliteitslabel kleuteropvang

De Vlaamse Overheid heeft grote ambities met het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). Ze willen komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten via samenwerking tussen relevante actoren met een regierol voor de lokale besturen. 

Vanaf 2026 krijg je als lokaal bestuur een potje middelen om opvang binnen je gemeente te organiseren. 50% van deze middelen moet je besteden aan kleuteropvang met kwaliteitslabel. Alle voormalig door Opgroeien erkende en geattesteerde buitenschoolse kinderopvangvoorzieningen kregen het kwaliteitslabel. Ook nieuwe of reeds bestaande initiatieven kunnen dit label voor nieuwe locaties aanvragen bij Opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebouwde schoolopvang, speelpleinwerking, vroeger gemelde opvang, …

Piloottraject

Je bent een lokaal bestuur dat in het verleden nog geen erkende opvangvoorziening organiseerde? Je bent zoekende en wil graag een kleuteropvang met kwaliteitslabel organiseren en opstarten tegen 2024? Dan kan het piloottraject van VVSG iets betekenen voor je gemeente. De VVSG ondersteunt al vele jaren de door Opgroeien erkende kinderopvangvoorzieningen georganiseerd door lokale besturen. We ondersteunen nu ook graag de startende kleuteropvangen met kwaliteitslabel. 

Tijdens het piloottraject krijg je zicht op de regelgeving en de voorwaarden van een kleuteropvang met kwaliteitslabel. Je gaat actief aan de slag met de 5 thema’s uit het BVR Kleuteropvang met kwaliteitslabel: organisatorisch beleid, toegankelijkheid, het pedagogisch beleid, het medewerkersbeleid, monitoring en evaluatie en financieel beleid. Je krijgt zicht op haalbare lokale praktijken. We maken tijd om ervaringen uit te wisselen en een netwerk uit te bouwen.

Interesse? Zet je op de wachtlijst door te mailen naar griet.serroels@vvsg.be. Van zodra alle praktische info duidelijk is, contacteren we de geïnteresseerden om definitief in te schrijven. 

Gerelateerd nieuws

We publiceerden eerder over het BOA-decreet in volgende nieuwsbriefitems, lees dus zeker over de Infosessies van Mentes over de Kwaliteitslabel Kinderopvang, Decreetswijziging Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) of het Inspiratiekader BOA.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be