Opleidingstraject impactgericht handelen met jongeren

Leer hoe je die impact ook kunt benoemen, doelgericht de effectiviteit van je acties kunt evalueren en het verhaal van jouw impact versterken. In deze opleiding impactgericht handelen worden handvaten aangeboden om deze vragen te beantwoorden in het versterkend werken met jongeren. Hierbij gaan deelnemers aan de slag met een stappenplan voor zelfevaluatie dat is ontwikkeld door het programma kinderen en jongeren van de Koning Boudewijnstichting, het Agentschap Opgroeien, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en een aantal praktijkorganisaties. In dit stappenplan zijn monitoring en evaluatie twee belangrijke fasen in een cyclus die je steeds opnieuw doorloopt als je impactgericht wil werken. Dit opleidingstraject is een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting, AP Hogeschool Antwerpen en Annelies Poppe (Anders Annelies).

Met de training impactgedreven handelen wensen we een inspirerende en praktijkgerichte omgeving te bieden waarin iedereen die met jongeren werkt kan groeien. We werken een veranderingstheorie uit die inzicht geeft in de wijze waarop en onder welke omstandigheden je interventies bijdragen aan de gewenste (of andere) uitkomsten. Deze veranderingstheorie geeft je handvaten om een goed meetinstrument te ontwikkelen waarmee je je resultaten kan weergeven en je vooropgestelde doelstellingen kan evalueren.

Bijkomende informatie

Het programma bestaat uit vijf fysieke lesdagen en een presentatiemoment. Naast de lesdagen omvat het ook individuele terugkoppelsessies en voorbereidingswerk. Dit opleidingstraject is bedoeld voor diensthoofden, leidinggevenden, coördinatoren, staf- of beleidsmedewerkers van (koepel)organisaties die werken met jongeren. Indienen kan nog tot en met: 16/06/2024. Dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting is deze opleiding gratis en zal plaatsvinden in de periode: september 2024 – januari 2025.