Stel je kandidaat voor de nieuwe samenstelling van de SARC

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt leden voor haar nieuwe samenstelling van de Algemene Raad en de sectorraden. Voor de sportsector houdt dit in dat er opnieuw een oproep wordt gedaan om de Vlaamse Sportraad samen te stellen.

Interesse om je kandidaat te stellen als vertegenwoordiger van de sportsector of als onafhankelijke deskundige? Laat het ons weten of surf naar www.sarc.be/hersamenstelling en stel je kandidaat uiterlijk op 30 juni 2024.

Het huidige mandaat van de leden van de Vlaamse Sportraad loopt binnenkort af. Wil je graag een plaats innemen in de sectorraad? Dit is je kans!

  • Als vertegenwoordiger van de sportsector: Stel je kandidaat namens Netwerk Lokaal Sportbeleid als vertegenwoordiger van onze sector! Stuur ons je motivatiebrief en cv.
  • Als onafhankelijke deskundige: Je kan je ook kandidaat stellen als onafhankelijke deskundige. Dit kan tot uiterlijk 30 juni 2024, rechtstreeks via de SARC.

Over de SARC

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Meer informatie over de SARC op www.sarc.be.

Links

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid