Druglijncampagne: Is het altijd alcoholtijd?

Begin juni lanceerde de VAD/De Druglijn een campagne over onze drinkgewoontes. Affiches in het straatbeeld en video’s op sociale media stellen de vraag: is het altijd alcoholtijd? Ze doen stilstaan bij situaties waarin alcohol nog vaak vanzelfsprekend lijkt. Maar is alcohol in sommige van die situaties wel op zijn plek? Wanneer vinden we alcohol, voor onszelf en voor onze omgeving, gepast en wanneer niet? Voorafgaand aan de lancering werden duizend Vlamingen bevraagd naar wat zij over alcohol vinden. De resultaten tonen dat onze attitudes aan het veranderen zijn. De campagne wil die groeiende kritische geest versterken.

Dit initiatief past in het kader van het ‘Interfederaal plan 2023-2025 ter bestrijding van schadelijk alcoholgebruik’. Daarin werd de doelstelling geformuleerd om bij de algemene bevolking het ‘niet drinken van alcohol’ als sociale norm te versterken. De Vlaamse overheid gaf VAD/De Druglijn de opdracht om hierover een campagne uit te werken. VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De Druglijn is de publieksservice van VAD.