Vlaamse zwembaden in nood

De tijd zit niet mee voor de Vlaamse zwembaden. De stijgende energiekosten, het structurele redderstekort en de grote nood om kinderen veilig te leren zwemmen, baren de Vlaamse zwembadsector en Netwerk Lokaal Sportbeleid zorgen. Samen met de Commissie Zwembaden, de Raad van Bestuur en enkele werkgroepen bekijken we om de problematiek zo goed mogelijk te behappen en duurzame oplossingen te zoeken.

Problematiek zwembaden

Het zomerseizoen gaat van start en heel wat recreatiedomeinen en openluchtzwembaden openen. Veel Vlaamse zwembaden vinden echter nog steeds moeilijk redders waardoor zwembaden later of beperkter, of in het ergste geval (maar zeker ook voorkomend) niet open kunnen gaan. Het redderstekort is iets waar Netwerk Lokaal Sportbeleid samen met heel wat partners al verschillende initiatieven rond onderneemt. Denk maar aan opleidingstrajecten i.s.m. VDAB, VTS en Redfed, structureel overleg met partners en het verzamelen en verspreiden van vacatures, enz.

Heb jij ook een vacature voor redder om op onze website te delen? Stuur zeker door naar niels@lokaalsportbeleid.be.

Naast de reddersproblematiek hebben heel wat zwembaden het moeilijk om kinderen te leren zwemmen. Door corona moesten heel wat zwembaden tijdelijk sluiten, maar stelden ook scholen het zwemmen voor langere tijd uit. Het zwemwater in Vlaanderen is bovendien al beperkt, wat maakt dat wachtlijsten om naast school te leren zwemmen enorm oplopen. Zowel vanuit gezondheids- en sportief aspect, maar ook vanuit het veiligheidsaspect is het enorm belangrijk dat elk kind in Vlaanderen (op de lagere school) leert zwemmen. Tijd voor actie, zowel voor sport als onderwijs!

Stijgende energiekosten. Iets waar niemand omheen kan, en zwembaden bij uitstek heel erg mee te kampen krijgen. Het water- en energieverbruik van zwembaden ligt zo al hoog, dus ook deze crisis treft de zwembaden hard. Het streven om zwemmen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, ook vanuit een gezondheids- en veiligheidsaspect, komt zo nog meer onder druk te staan.

Welke rol kan jij spelen?

Heb je vragen of nood aan ondersteuning? Concrete zaken die je wil aankaarten of suggesties naar de toekomst toe?
Wil je samen meedenken met ons? Neem contact op!

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid