Commissie Zwembaden

De commissie Zwembaden adviseert, ondersteunt en mede-organiseert de werking van Netwerk Lokaal Sportbeleid op het vlak van publicaties in de zwembadsector, vormingen en bijscholingen voor zwembadbeheerders en -medewerkers, acties zoals de ZWEMBADDAGen en de zwembrevetten. De commissie heeft ook een belangrijke taak in de rol van Netwerk Lokaal Sportbeleid als belangenverdediger naar de hogere overheden op het vlak van wetgeving met betrekking op de sector (VLAREM, legionella …).

De commissie is samengesteld uit zwembadbeheerders, die optreden als ervaringsdeskundige en de vinger aan de pols houden op het werkveld; én enkele specialisten.

Samenstelling

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid