Subsidies voor zwembaden!

Op de ministerraad van vrijdag 3 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering ook het ontwerp van subsidiereglement goed voor investeringen in energiebesparende maatregelen bij zwembaden.

Subsidies energiebesparende maatregelen voor bestaande zwembaden

Na het succes van de oproep voor subsidiëring van energiebesparende maatregelen in zwembaden in 2023, wordt dit initiatief nu herhaald, mits beperkte aanpassingen aan het subsidiereglement. Eigenaars en exploitanten van zwembaden die in hun infrastructuur investeren met energiebesparende maatregelen, kunnen onder bepaalde voorwaarden 60% subsidie krijgen op de in aanmerking komende investeringen, met een maximum van 600.000 euro. Voor deze projectoproep is vanuit het Klimaatfonds 4 miljoen euro beschikbaar in 2024, verhoogd met 2 miljoen euro vanuit de budgetten Sport 2025.

Klik hier voor meer info

Subsidies voor bijkomend zwemwater

Door de daling in het aantal zwembaden werd op vrijdag 29 maart 2024 het voorontwerp van het decreet m.b.t. het aanbod van bijkomend zwemwater goedgekeurd. Het effectieve decreet moet echter nog bekrachtigd worden door de Vlaamse regering. Na het advies van de Vlaamse Sportraad is het nog wachten op advies van de Raad van State en is het onzeker of en in welke vorm het decreet vorm zal krijgen. We volgen het verder op.

Het decreet zou als doelstelling hebben het aantal publieke zwembaden in Vlaanderen en de beschikbaarheid van zwemwateroppervlakte met een zwem- of watergebonden sportfunctie te verhogen. Door dit decreet komt elke rechtspersoon die een nieuw publiek zwembad bouwt of een totaalrenovatie uitvoert en exploiteert in aanmerking voor een meerjarige subsidie.

De subsidie zou jaarlijks worden uitbetaald en dit gedurende een exploitatiefase van 30 jaar. Gedurende de exploitatiefase zou de subsidiebegunstigde een jaarlijkse rapportering moeten indienen bij Sport Vlaanderen om de jaarlijkse subsidie te verkrijgen, waarin onder andere voldaan moet worden aan minimale openingsuren en billijke toegangsprijzen om zwemmen voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te houden.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid