Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan van de vereniging en staat in voor de strategiebepaling, het toezicht op de werking, de beleidsvoering bij strategische dossiers en projecten en is een breed klankbord van ledenvertegenwoordigers. Er wordt tweemaandelijks vergaderd. Via deze werkwijze garandeert Netwerk Lokaal Sportbeleid een koersbepaling van de werking door de leden en een permanente afstemming van dossiers en projecten met het werkveld.

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal 15 bestuurders, waarvan 6 rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering (in 2020 voor 3 jaar), 6 jaarlijks aangeduid door de provinciale afdelingen en de VIR en max. 3 bestuurders voorgedragen door commissies/werkgroepen.

Vanuit het team van Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt de vergadering bijgewoond door Jeroen Vanderputte (Directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid) en de stafmedewerkers.

Naast de Raad van Bestuur is er een Dagelijks Bestuur dat maandelijks vergadert als kernbestuur met het oog op beleidsvoering van projecten, activiteiten en dossiers en bestuurlijk toezicht op de dagelijkse werking. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Cindy Winters, Joris Lambrechts als ondervoorzitter, Sam Janssens als secretaris, Katrijn Titeca als penningmeester en Bart Van Dijck.

Op vrijdag 10 juni 2022 legde Cindy Winters haar mandaat als voorzitter van Netwerk Lokaal Sportbeleid neer. Op dit moment wordt er een consortium van 3 bestuurders uit de Raad van Bestuur gecreëerd die de taak als voorzitter op zich nemen tot aan de verkiezingen van 2023 (waar er dan een nieuwe voorzitter gekozen wordt).

Benoeming bestuurders

6 landelijke bestuurders

5 afgevaardigden afdelingen

Commissies / Afdelingen