Flexi-jobs voor redders

Wat weten we?

We vestigen graag nog een keer de aandacht op het feit dat het sinds 1 januari 2024 effectief mogelijk is om gediplomeerde redders tewerk te stellen via het flexi-statuut. Hiervoor is een nieuw werknemersstatuut voorzien in het DmfA (elektronische aangifte waarmee werkgevers de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers indienen bij de RSZ), zijnde “houder van een reddersdiploma”. Op niveau van de RSZ en de RSZ-aangiftes (Dimona / DmfA) is er geen enkel probleem om redders als flexi-jobber aan te geven. Zij aanvaarden de aangifte flexi als dat statuut is aangeduid (+ algemene voorwaarden zoals 80% ed. moeten voldaan zijn). Indien achteraf een controle gebeurt, zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat er een diploma is. Bekijk hier de instructies op de Portaalsite van de RSZ.

Contacteer ons zeker als hier verdere vragen zijn.

Uitbreiding flexi-jobs?

Op 1 april 2024 werd het stelsel flexi-jobs uitgebreid naar de sectoren kinderopvang en onderwijs en naar de publieke sectoren sport en cultuur. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) liet echter weten dat de notie ‘hoofdactiviteit’ in de Programmawet van 22 december 2023 betekent dat flexi-jobs voorlopig niet mogelijk zijn bij lokale besturen, voor de sectoren kinderopvang, sport en cultuur, omdat deze sectoren niet de hoofdactiviteit van lokale besturen uitmaken. De RSZ stelt voor dat lokale besturen, om met flexi-jobs te kunnen werken in deze sectoren, deze activiteiten onderbrengen in een afzonderlijke juridische entiteit met enkel kinderopvang, sport of cultuur als hoofdactiviteit.

Samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dringen we aan op een aanvaardbare oplossing. De kabinetten en de RSZ waren hiertoe bereid en wij hebben goede hoop dat er op korte termijn een pragmatische interpretatie van de wet komt en op langere termijn een wijziging van de wet.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid