Projectoproep naschoolse sport

Netwerk Lokaal Sportbeleid (toen nog ISB) kreeg in 2018 een begeleidende opdracht bij de projectoproep ‘naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs’ van toenmalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Uiteindelijk dienden 28 steden en gemeenten, 2 sportregio’s en de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) projecten in voor naschoolse sport. In die steden en gemeenten engageerden 93 scholen zich: samen konden ze 37.408 leerlingen meteen na de schooluren tot sporten aanzetten.

De projectoproep voor subsidies van de Vlaamse overheid was erop gericht om met een nieuw sportaanbod jongeren tussen twaalf en zestien jaar te bereiken. Omdat we weten dat sportdeelname het sterkst daalt zodra jongeren van de lagere school overstappen naar secundair onderwijs. Onderzoek leert dat ze vaker blijven sporten als ze mee mogen beslissen over het sportaanbod en dat het hen wordt aangereikt op of dicht bij hun school. Met extra subsidies wilde de minister daar volop op inzetten.

De 93 scholen die naschoolse sport aanboden, konden daarmee 37.408 leerlingen bereiken, goed voor 39 procent van het totale aantal leerlingen (94.709) in de eerste en tweede graad in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen engageerden 32 scholen uit 8 gemeenten en 1 sportregio zich met een bereik van 12.891 leerlingen, in de provincie Limburg 6 scholen uit 4 gemeenten met 4.839 leerlingen, in de provincie Vlaams-Brabant 26 scholen uit 7 gemeenten en 1 sportregio met 8.653 leerlingen, in de provincie Oost-Vlaanderen 8 scholen uit 3 gemeenten met 3.750 leerlingen en in de provincie West-Vlaanderen 16 scholen uit 6 gemeenten met 6.093 leerlingen. VGC diende een project in voor 5 Brusselse scholen met 1.182 leerlingen in de eerste en tweede graad secundair onderwijs.     

Laat je inspireren over ‘lerende netwerken’, ‘leerlingen-/jongerenparticipatie’ en ‘naschools sporten’.

Vind inspiratie

In opdracht van Sport Vlaanderen en in samenwerking met diverse partners was Netwerk Lokaal Sportbeleid partner om procesbegeleiding voor de netwerksamenwerking te voorzien bij het opzetten van het netwerk en de uitvoering van de projecten. Ook bij het indienen werd begeleiding voorzien.

Noteer voor een sterk naschools sportaanbod het belang van …

 • het opzetten van een duurzaam netwerk onder regie van de gemeente,
 • samenwerking is cruciaal (met diverse aanbieders, om bestaande producten optimaal/duurzaam in te zetten, mogelijks tussen gemeenten in de regio, …)
 • aanzetten van niet-actieve scholieren tot sport en/of bewegen
 • zorg voor betrokkenheid en participatie van de leerlingen
 • een brede kijk op mogelijke sport- en beweegaanbieders en -begeleiders: buurtsport, sportclubs, privaat initiatief, jongeren, beweeg- en fitnessvormen, … 
 • een integrale aanpak vanuit sport-, sociaal- welzijns- en gezondheidsbeleid.

Nuttige documenten

En neem natuurlijk ook het aanbod van MOEV, de dienstverlening van Sportwerk Vlaanderen, heel wat (innovatieve) schoolsport-initiatieven van diverse sportfederaties, … in overweging.

Meer weten over naschoolse sport?

In onze Kennisbank vind je heel wat ander inspiratiemateriaal over naschools sporten en het Lerend Netwerk.

Ondersteuning door Netwerk Lokaal Sportbeleid bij de projectoproep naschoolse sport

Begeleidingstraject Netwerk Lokaal Sportbeleid voor 2 lerende netwerken

Netwerk Lokaal Sportbeleid bood de mogelijkheid om voor 2 van de 6 projecten uit de 2de projectoproep in te tekenen op een trajectbegeleiding op maat door Netwerk Lokaal Sportbeleid. Het doel was om te ondersteunen, te begeleiden en te inspireren bij de opstart en uitbouw van het Lerend Netwerk.

In het eerste projectjaar werden 8 projecten op maat begeleid. 7 van de 8 zetten dat het jaar daarop verder. Netwerk Lokaal Sportbeleid wou ook voor de projecten uit de 2de projectoproep de kans bieden om in te tekenen voor deze ondersteuning. Daarom bood Netwerk Lokaal Sportbeleid een gratis trajectbegeleiding op maat voor maximum 2 lokale overheden. Deze werden geselecteerd op basis van hun motivatie.

In dit begeleidingstraject werden 3 à 4 contactmomenten voorzien. Dat kon verschillende vormen aannemen: gezamenlijk intervisiemoment, deelname aan een overlegmoment van het Lerend Netwerk, Feedbackgesprek, plaatsbezoek …  We gingen samen aan de slag om jullie Lerend Netwerk mee vorm te geven met aandacht voor een groeiproces en samenwerkingsverbanden met andere beleidsdomeinen en met diverse lokale partners.

Subsidie naschoolse sport voor leerlingen van de 1ste en 2de graad SO

Netwerk Lokaal Sportbeleid creëerde een aanvraagformulier voor projectsubsidies. Deze subsidie kon aangevraagd worden door lokale besturen om een lerend netwerk op te zetten en hun partners te ondersteunen in sportieve naschoolse vrijetijdsprojecten voor leerlingen uit de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.

Met dit formulier kon je een subsidieaanvraag indienen voor het ontwikkelen van een naschools sportaanbod voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO, BUSO) en het opzetten van een lerend netwerk om dit te realiseren.

Het formulier werd ingevuld door gemeenten (fusiegemeenten en hoofdgemeenten/steden) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs), met scholen secundair onderwijs op hun grondgebied. Zij konden een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen.

Wie het formulier wil raadplegen, neemt contact op met Netwerk Lokaal Sportbeleid.

Wat werd er gevraagd?

 • Gegevens indiener
 • Gegevens project
  • Doelgroep
  • Korte beschrijving van het project
  • Meerwaarde/vernieuwing voor het bestaande naschoolse sportaanbod
  • Partners
  • Tijdslijn
 • Communicatie en informatie
  • Betrokkenheid en inspraak leerlingen
  • Promotie
 • Duurzaamheid en verankering
 • Begroting
 • Ondertekening
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be