Expertisecentrum Buurtsport

Expertisecentrum Buurtsport binnen Netwerk Lokaal Sportbeleid

Het Expertisecentrum Buurtsport voert 3 kernopdrachten uit:

  1. Vertegenwoordiging van buurtsport vanuit een transversaal platform en overleg met diverse beleidsdomeinen
  2. Kennisopbouw en het ontwikkelen en delen van modellen
  3. Ondersteuning op het terrein, faciliteren van ervaringsuitwisseling en een helpdesk

Al wie zich betrokken voelt bij het thema buurtsport kan bij ons terecht voor vormingsbijeenkomsten met pit, intervisies, kennisdeling, onderzoeken, linken met Europese projecten … Op die manier is er voor iedereen op eigen maat, schaal en tempo een ondersteuningsaanbod.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be