Vluchtelingen en Sport: Good Practices / Actua

Netwerk Lokaal Sportbeleid wil sportdiensten ondersteunen bij het aanbieden van sport aan mensen op de vlucht

Netwerk Lokaal Sportbeleid zal samen met partners zoveel mogelijk ondersteuning en informatie bieden. Ondertussen roepen we graag op om jullie vragen, uitdagingen, maar ook goede voorbeelden met ons te delen.
Wij verzamelen zo veel mogelijk op deze pagina en brengen deze geregeld up-to-date.

Heb je toch een dringende vraag die niet kan wachten? Neem dan contact via het centrale contactpunt voor de sportsector: vluchtelingen@sport.vlaanderen. Zij beantwoorden je vraag of verwijzen je door naar de juiste instantie.

Informatie en ondersteuning

Hieronder zal je een verzameling terugvinden van good practices en actuele items die over sport en vluchtelingen gaan. Van stappen die ondernomen worden omtrent het opvangen van vluchtelingen door de lokale besturen, tot handige tips die lokaal ingezet kunnen worden om activiteiten uit te rollen:

 1. Good Practices
 2. Actuele tips en informatie
 3. Mensen met een vluchtverhaal willen sporten in jouw stad/gemeente. Een antwoord op de 4 voornaamste vragen.
 4. Gratis webinar: Kinderen & jongeren met een vluchtverhaal betrekken als lokaal bestuur.
 5. Warme oproep

Good Practices

 • In het kader van de gemeentelijke sportverzekering kregen we afgelopen weken bij Netwerk Lokaal Sportbeleid veel vragen over het verzekeren van vluchtelingen die graag deelnemen aan sportactiviteiten. Wanneer vluchtelingen deelnemen aan sportactiviteiten die ingericht zijn door de gemeente, worden zijn gezien als een deelnemer en zijn ze bijgevolg verzekerd via de gemeentelijke sportverzekering. Voor het aansluiten bij clubs en trainingen ingericht door die clubs, zal er via de desbetreffende federatie moeten bekeken worden wat er op vlak van verzekering mogelijk is. De gemeentelijke sportverzekering geldt uitsluitend voor sportactiviteiten die (mede) ingericht zijn door de gemeente.
 • De Vlaamse Overheid laat Plan Samenleven van start gaan in 2022. Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die ze zelf inhoudelijk kunnen invullen. Met één van deze acties kan een lokaal bestuur kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst of personen met een beperking in contact brengen met sport. Het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en biedt een veilige omgeving.
 • Bataljong ondersteunt lokale besturen met betrekking tot het jeugdbeleid. Binnen die jeugdbeleid hebben zijn een webpagina uitbesteed aan een sterk beleid voor jong nieuwkomers. Lees ook de online publicatie ‘Vrije tijd: ook voor jonge nieuwkomers‘ hierin vind je inspirerende praktijken en aanbevelingen om lokaal jonge nieuwkomers goed te informeren en te oriënteren naar een gepast vrijetijdsaanbod. Hiermee moedigen we jullie aan om samen met anderen in te zetten op een hogere vrijetijdsparticipatie en een betere sociale integratie van jonge nieuwkomers.
 • Er is al heel wat informatie te vinden over sport voor mensen op de vlucht. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op www.wereldspelers.be. Maak kennis met het project Wereldspelers met als doel/droom: elke opvangmogelijkheid voor kinderen en jongeren op de vlucht werkt samen met het vrijetijdsaanbod uit de buurt!
 • Navigate You(th) is een uniek project waarbij een team van ervaringsdeskundige toeleiders en enthousiaste vrijwilligers samen met jonge nieuwkomers op zoek gaan naar hun plekje in het vrijetijdsaanbod. Meer informatie vind je op hun website: www.navigateyouth.be.
 • De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) zet in op meertaligheid op het speelplein. Zij geven jullie graag enkele tips mee in een handig formaat om van het Nederlands een leuke speeltaal te maken. De tips vind je hier terug.
 • Professionele organisaties helpen mee. Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘Play en Sport’ uit Malle. Zij laten kinderen gratis deelnemen aan hun sportkampen tijdens het aanbod gedurende de paasvakantie. Yves Nevens Fotografie uit Denderleeuw biedt gratis pasfoto’s aan.
 • Sportfederaties dragen hun steentje bij. Zo is Voetbal Vlaanderen vragende partij om oude doelnetten in te zamelen die als camouflagenet kunnen dienen. Vervolgens zet de Vlaamse Atletiek Liga in op de inzameling van kledij voor vluchtelingen en zet hun Run Free Project in op een laagdrempelig aanbod.

Actuele tips en informatie

 • Rode Kruis Vlaanderen deelt hun expertise rond het opzetten van een (tijdelijke) (nood)opvang. Raadpleeg hun draaiboek met informatie gericht naar lokale besturen of schrijf hen aan indien je hierbij hulp nodig hebt.
 • Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (12-12) heeft een pagina toegewijd aan actuele oproepen.
 • UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt antwoorden op verschillende vragen met betrekking tot Oekraïne en de situatie in België. Meer informatie vind je terug op help.unhcr.org/belgium/nl/ukraine-situation.
 • ‘Vlaanderen helpt Oekraïne’ – Een speciaal in het leven geroepen taskforce zal zich voor Vlaanderen over de uitdagingen buigen. Op www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine vind je alle informatie.
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft een infolijn waarbij je terecht kan met vele vragen rond asiel, migratie en integratie: vluchtelingenwerk.be/infolijn.
 • VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, bundelt actuele informatie samen. Neem gerust een kijkje op hun website.
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een specifieke pagina ‘Oekraïne: meertalige ondersteuning’ gecreëerd waar je meer info vindt over ondersteuning aan lokale besturen, organisaties en burgers die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Je vindt verder informatie over verblijfsmogelijkheden, inburgering, taal, verbinding en participatie.
 • Solentra, is expert in psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen en hun gezin. Zij biedt opleidingen en vormingen aan voor iedereen die in een professionele context werkt met personen of gezinnen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.
 • PIN vzw, Partners In Integratie, is actief in de Vlaamse Rand en de Denderstreek. Zij hebben een pagina met tips en informatie gericht naar lokale besturen omtrent de situatie rond Oekraïne.
 • Zoek je als lokaal bestuur vrijwilligers om vele taken op te vangen rond de vluchtelingen toestroom? Weet dan dat veel mensen zich als vrijwilliger wensen op te geven en paraat zijn om te helpen waar nodig. Ga gerust eens kijken bij giveaday.be of Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Mensen met een vluchtverhaal die willen sporten in jouw stad / gemeente.

Door de crisis in Oekraïne krijg je als sportorganisatie misschien vragen over aansluiting en verzekering van vluchtelingen. Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid en het Agentschap Integratie en Inburgering slaan daarom opnieuw de handen in elkaar om de bestaande informatie (uit 2016) over sport en vluchtelingen te updaten aan de huidige en de specifieke situatie voor personen die Oekraïne ontvlucht zijn.

Kinderen & jongeren met een vluchtverhaal betrekken als lokaal bestuur

De AmbrassadeTumult en Bataljong slaan de handen in elkaar om een positief toekomstperspectief te bieden aan kinderen & jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal. Ze willen het recht op vrije tijd voor deze kinderen en jongeren realiseren. We zetten ons in voor alle kinderen en jongeren, zowel zij die opgevangen worden verspreid over heel Vlaanderen en Brussel, als zij die in de nooddorpen opgevangen worden.

Dit doen ze door het project Wereldspelers uit te breiden. We blijven focussen op alle kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. We voegen, omwille van de actuele situatie, een extra luik toe aan dit project dat aandacht heeft voor de noden van kinderen en jongeren die vanuit Oekraïne hun toevlucht zoeken in Vlaanderen of Brussel.

Samen met Tumult organiseren we op dinsdag 19 mei 2022 van 10.00 uur tot 11.30 uur een gratis webinar ‘Kinderen & jongeren met een vluchtverhaal betrekken als lokaal bestuur’.

Warme oproep

Hebben jullie als lokaal bestuur een good practice of is er een warm initiatief gegroeid in jouw buurt? Deel deze gerust met ons zodat we de lijst verder kunnen aanvullen. Je kan steeds terecht bij Netwerk Lokaal Sportbeleid. Neem contact op met jasper@lokaalsportbeleid.be.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be