Projectoproep: lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid

In het Vlaams Actieplan Armoedebeleid 2020-2024 engageert Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen zich samen met Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding om het lokale armoedebeleid te versterken door interlokale uitwisseling van beleidsmedewerkers in armoedebeleid te ondersteunen.

Welke projecten en waarom?

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in armoedebestrijding. Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Het doel van deze oproep is dat lokale besturen met een succesvolle beleidsaanpak van armoede het armoedebeleid van collega-besturen versterken.

Een ervaren medewerker van een bepaalde gemeente of stad kan een collega-medewerker van een andere gemeente of stad helpen om daar de succesvolle aanpak te introduceren. Met deze interlokale uitwisseling wordt de lokale expertiseopbouw versneld en kan Vlaanderen het lokaal armoedebestrijdingsbeleid naar een hoger niveau tillen.
Deze oproep ondersteunt 2 vormen van interlokale uitwisseling:

 • Mentoring van een beleidsmedewerker uit een gevende gemeente bij een ontvangende gemeente;
 • Stage van een beleidsmedewerker uit gemeente X (ontvangende gemeente) bij gemeente Y (gevende gemeente).

Inhoudelijk kunnen ze diverse specifieke expertises over het armoedebeleid uitwisselen, zoals:

 • lokale regie,
 • participatief werken met mensen in armoede,
 • werken met relevante data en tools,
 • grondrechtenbenadering van armoede,
 • specifieke goede praktijken en uitvoerende acties,
 • transversaal en integraal beleid met linken naar energie, integratie, werk, huisvesting, onderwijs, vrije tijd …,
 • impactmeting,

Naast deze inhoudelijke uitwisseling, kan uiteraard ook de organisatorische inbedding in functie van een effectief en klantgericht beleid, deel van de uitwisseling zijn. De uitwisseling beoogt telkens een duurzaam effect en is dan ook gericht op de implementatie van de specifieke kennis en ervaring van een bestuur in de beleidspraktijk van een andere bestuur.

Subsidie

Om deze interlokale uitwisseling te stimuleren, is voor deze oproep een budget van 250.000 euro voorzien. De subsidie zet in op personeelskosten. Het lokaal bestuur dat een mentor of mentoren ter beschikking stelt, kan hiervoor een compensatie ontvangen. Deze compensatie wordt berekend op basis van het brutosalaris van de betreffende mentor(en), in verhouding tot de aan het project bestede tijd en bedraagt 50% van de loonkost. Per project kunnen lokale besturen maximaal 50.000 euro aanvragen.

Aanvraag indienen

De VVSG speelt een verbindende rol bij de matching van 2 besturen en bij de verdere begeleiding van het traject: 

 • Lokale besturen die willen intekenen op deze projectoproep als ‘gevend’ of als ‘ontvangend’ bestuur, kunnen zich melden bij de VVSG op het mailadres: dewisselaar@vvsg.be.
 • De VVSG doet de matching van vraag en aanbod.
 • Een actieplan en overeenkomst tussen de besturen wordt opgesteld.
 • Het ‘gevend’ bestuur dient de subsidieaanvraag en de overeenkomst tussen de besturen in per mail naar samenleven@vlaanderen.be

Je kan je aanvraag indienen vanaf 14 juni 2022 en ten laatste op 31 oktober 2022. De aanvragen worden behandeld volgens het ‘first come, first served’-principe.

Meer weten?

Lees de volledige projectoproep op de website ‘lokaalbestuur’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be