Mensen met een vluchtverhaal die willen sporten in jouw stad / gemeente. Een antwoord op de 4 voornaamste vragen

Door de crisis in Oekraïne krijg je als sportorganisatie misschien vragen over aansluiting en verzekering van vluchtelingen. Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid en het Agentschap Integratie en Inburgering slaan daarom opnieuw de handen in elkaar om de bestaande informatie (uit 2016) over sport en vluchtelingen te updaten aan de huidige en de specifieke situatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Momenteel zijn we volop bezig met de update van de bestaande tools. Tijdens de week van 19 april 2022 zal de informatie bijgewerkt zijn en beschikbaar via de verschillende sportorganisaties.

Vier belangrijkste vragen

Hieronder beantwoorden we alvast de meest voornaamste vragen. Heb je toch een dringende vraag die niet kan wachten? Neem dan contact op via vluchtelingen@sport.vlaanderen, het centrale contactpunt voor de sportsector.

1. Kan je personen die Oekraïne ontvlucht zijn aansluiten in je sportclub?

Ja. Er is geen probleem wat betreft identificatiegegevens. Ook indien de betrokkene geen wettige verblijfplaats of adres heeft, kan de aansluiting niet geweigerd worden. Een contactadres is voldoende. Bij sommige gevallen kunnen de kosten die aan het lidmaatschap verbonden zijn voor het huidige seizoen kwijtgescholden worden.

2. Zijn personen die Oekraïne ontvlucht zijn verzekerd als je ze aansluit in je sportclub of laat deelnemen bij het sportaanbod van je gemeente?

Bij structurele deelname aan het sportclubaanbod moet je een sporter lid maken van de sportclub. Leden van een sportclub die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid. Bij promotionele acties (buiten het structurele aanbod van de sportclub) zijn ook niet leden verzekerd. Neem contact op met je sportfederatie om te luisteren of er specifieke afspraken gelden voor (Oekraïense) vluchtelingen (bv. gratis federatielidmaatschap).

Wanneer personen die Oekraïne ontvlucht zijn deelnemen aan sportactiviteiten die ingericht zijn door de gemeente, worden zij gezien als een deelnemer en zijn ze bijgevolg verzekerd via de gemeentelijke sportverzekering. De gemeentelijke sportverzekering geldt uitsluitend voor sportactiviteiten die (mede) ingericht zijn door de gemeente. Uiteraard geldt dit enkel voor de gemeenten die aangesloten zijn op de gemeentelijke sportverzekering via Netwerk Lokaal Sportbeleid. Voor gemeenten die niet zijn aangesloten raden we aan om ten rade te gaan bij hun eigen verzekeraar voor sportactiviteiten. Meer informatie over de gemeentelijke sportverzekering kan je terugvinden op onze website.

3. Kunnen personen die Oekraïne ontvlucht zijn deelnemen aan een competitie?

Daarover is geen duidelijke regel. Dit is specifiek per sport(federatie). Neem daarvoor contact op met je sportfederatie.

4. Kunnen personen die Oekraïne ontvlucht zijn ook zelf vrijwilligerswerk uitvoeren?

Ja, personen die Oekraïne ontvlucht zijn en een geldig verblijfsdocument hebben, zoals een attest van tijdelijke bescherming, mogen ook vrijwilligerswerk doen vluchtelingen. Voor meer tips en informatie kan je terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Algemene pagina

Op de onze website vind je een algemene pagina ‘Vluchtelingen en Sport: Good Practices / Actua‘ waar we alle info bundelen voor lokale besturen. Op deze pagina zal je een verzameling terugvinden van ‘Good Practices’ en actuele items die over vluchtelingen en sport gaan. Van stappen die ondernomen worden omtrent het opvangen van vluchtelingen door de lokale besturen, tot handige tips die lokaal ingezet kunnen worden om activiteiten uit te rollen.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be