Nieuwe e-learning: zo creëer je een gezonde publieke ruimte

Gezondheid is meer dan de som van persoonlijke keuzes en genetische factoren. Ook onze omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom ontwikkelde Gezond Leven een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Een publieke ruimte op mensenmaat.

Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die lokaal aan de slag wil gaan om een gezonde publieke ruimte te realiseren. Ze behandelt enkele van onze reeds bestaande onderwerpen, maar loodst je stap voor stap door een leerproces. Je hoeft deze e-learning absoluut niet in één keer door te nemen, doe het gerust op je eigen tempo want het programma houdt bij waar je gebleven bent.

Je hoeft deze e-learning niet in één keer door te nemen. Doe het gerust op je eigen tempo, want het programma houdt bij waar je gebleven bent. Heb je hulp of ondersteuning nodig bij het gebruik en de interpretatie van de e-learning? Contacteer de medisch milieukundige uit je regio.

Modules

In de eerste module ontdek je wat een Gezonde Publieke Ruimte precies is en hoe verschillende gezondheidsthema’s, zoals luchtverontreiniging, geluid, actieve verplaatsingen of gezonde voeding, in één integrale aanpak bekeken kunnen worden. 

In de tweede module leer je de Gezondheidscalculator Modal Shift te gebruiken. Met deze tool bereken je de maatschappelijke winst van projecten die mensen aanzetten om te fietsen of te wandelen in plaats van de auto te nemen. Dit kan gaan om de effecten van gerealiseerde projecten, om de vergelijking tussen twee alternatieve toekomstige projecten, of om het creëren van een draagvlak voor een nieuw project. 

Een derde module, die later beschikbaar zal zijn, gaat in op de vernieuwde Walkabilityscore-tool die o.a. het potentieel aan beweegkansen te voet of per fiets in jouw omgeving in kaart brengt.