Inschrijvingen opleiding 'Duurzaam waterbeheer' geopend

Green Deal Sportdomeinen

Als mede-initiatiefnemer van de Green Deal Sportdomeinen biedt Netwerk Lokaal Sportbeleid samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie en Has Hogeschool een opleiding waterbeheer aan voor Vlaamse greenkeepers, groundsmen, sportterreinonderhouders etc.

“Bespaar tot 25 % efficiencywinst op de watergift dankzij een optimaal watergebruik en een duurzaam beheer

De opleiding ‘duurzaam waterbeheer’ focust op verschillende thema’s zoals wetgeving, watertekort, wateroverlast, beregening etc.

Een overzicht van beide opleidingsdagen vind je hieronder terug:

Opleidingsdag 1 – Dinsdag 11 juni 2024

Thema’s:

  • Duurzaam waterbeheer: inleiding/legitimatie (Duco de Vries-HAS Hogeschool)
  • Duurzaam waterbeheer: regelgeving en vergunningen (Bart de Becker)
  • Water en bodem: de basis over groeiplaats en waterhuishouding (Toine Hattink – HAS Hogeschool)

Locatie: Sport Vlaanderen Genk

Opleidingsdag 2 – Dinsdag 25 juni 2024

Thema’s:

  • Waterbuffering en voorkomen van bovengrondse afvoer (Ernst Bos)
  • Vochtvoorziening en op maat beregenen: theorie (Ernst Bos)
  • Vochtvoorziening en op maat beregenen: praktijk (Ernst Bos)

Locatie: Sport Vlaanderen Herentals

Opgelet: Deze opleiding is een tweedaags traject. Je wordt verondersteld beide dagen deel te nemen. Je dient maar 1 x het inschrijvingsformulier in te vullen voor beide dagen! De inschrijvingsprijs (590 euro) is voor beide dagen.
Je hebt recht op de ledenprijs van zodra je lid bent bij Netwerk Lokaal Sportbeleid en/of deelnemer bent van de Green Deal Sportdomeinen. Je kan je inschrijven via onderstaande knop(pen).

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Matthias Van Acker
Matthias Van Acker Projectmedewerker T 03 780 91 81 matthias@lokaalsportbeleid.be