Voetbal Vlaanderen geeft 500 euro subsidie voor aanschaf van een AED

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Met het project Hartveilige gemeente heeft het Rode Kruis-Vlaanderen al heel wat inspanningen geleverd om enerzijds de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand te verhogen en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking te vergroten. Meer info over Hartveilige gemeente of Hartveilige sportclub

Subsidies voor AED?

De Vlaamse overheid voorziet geen subsidies voor de aankoop van AED-toestellen, maar in het najaar komt er wel een mogelijkheid om te bestellen via de groepsaankoop van Sport Vlaanderen.

Tot oktober 2021 kent Voetbal Vlaanderen aan jeugdsportvoetbalclubs (met bepaalde voorwaarden) 500 euro subsidie toe voor de aanschaf van een AED. Bovendien is er een samenwerking met één van haar partners om de AED aan verminderde prijs aan te kopen. Lees meer

Verplichte registratie

Om hartveilige gemeente of hartveilige sportclub te worden, werd ook gevraagd om AED’s te installeren. De toestellen die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn, moeten nog steeds geregistreerd worden via FOD Volksgezondheid. Zij zorgen ervoor dat de AED nadien in een databank opgenomen wordt. Dit geldt dus zowel voor de lokale overheden als voor de sportclubs