Vlaanderen vraagt aandacht voor spanningen onder jongeren n.a.v. Israëlisch-Palestijns conflict

Naar aanleiding van de recente berichtgevingen via verschillende mediakanalen (De Tijd & VRT NWS) komt vanuit het Vlaams Platform Radicalisering (coördinatie door Agentschap Binnenlands Bestuur) de vraag om signalen uit sectoren te capteren.

Vlaams beleid: actieplan radicalisering

De conceptnota ‘Preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme’ biedt een strategisch kader voor de preventieve aanpak van radicalisering en bepaalt 11 actiedomeinen. Uit die nota volgde een concreet actieplan dat de Vlaamse Regering op 3 april 2015 heeft goedgekeurd. Het doel van het actieplan is om:

  • In te zetten op de preventie van radicalisering.
  • Jongeren die het risico lopen om te radicalisering zo snel mogelijk te detecteren en aan boord houden van onze samenleving.

Het plan vertrekt vanuit de lokale ondersteuningsnoden en wil daarop een antwoord bieden. Informatiedeling, een betere samenwerking en een sterkere coördinatie staan daarbij centraal.

Sinds de goedkeuring van het actieplan werden er verschillende acties bijgestuurd of aangescherpt, en werden ook nieuwe acties opgestart. Hierover werd telkens uitgebreid gerapporteerd in de voortgangsrapportages aan het Vlaamse Parlement. Ook tijdens de legislatuur 2019-2024 staat een geïntegreerde aanpak voor het voorkomen van radicalisering en het zo vroeg mogelijk detecteren van signalen van gewelddadige radicalisering en polarisering op de agenda.

Nood aan ondersteuning?

Gemeenten en steden zijn de eerste partners in de aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme omdat ze het dichtst bij de burger staan. Het is de taak van gemeenten om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. Lokale besturen hebben hierrond al heel wat expertise uitgebouwd, maar wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute of escalerende, problematische situaties is een bijkomend ondersteuningsaanbod aangewezen. Om een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod te voorzien voor gemeenten en steden werd  een expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme gecreëerd.

Sinds 1 november 2023 is een expertenpool van start gegaan. Concreet kregen vijf organisaties middelen voor 2 jaar voor de ondersteuning van lokale besturen. Meer informatie over deze organisatie vind je hier terug of op de website van respectievelijke organisaties:

Naast de ondersteuning die bovenstaande organisaties aanbieden, kan je ook steeds terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering, zij hebben hierrond een aantal vormingen en ondersteunen lokale besturen in kader van polarisatievraagstukken.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op het ‘portaal preventie gewelddadige radicalisering en polarisering’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Webinar “Het Israëlisch-Palestijns conflict: inzichten voor lokale besturen”

Ontdek in deze webinar een diepgaande verkenning van het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij we historische, politieke en geopolitieke dimensies belichten.

Daarnaast bieden we waardevolle tools, tips, en inzichten specifiek gericht op personeel van lokale besturen. Leer hoe je effectief omgaat met dit complexe onderwerp, inclusief praktische do’s en don’ts, om zo bij te dragen aan constructieve en respectvolle gesprekken binnen jouw gemeenschap.

Praktisch

  • Datum: donderdag 30 november 2023
  • Tijdstip: 19:00 – 21:00 uur
  • Inschrijven: www.netwerkislamexperten.be
  • Deelname aan dit webinar is kosteloos. Inschrijving is mogelijk tot en met 29 november 2023.
  • Speciaal voor medewerkers van lokale besturen.
Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be