Vertegenwoordig Netwerk Lokaal Sportbeleid en de lokale besturen bij Sportwerk Vlaanderen

Denk mee vanuit je eigen expertise en ervaring

Netwerk Lokaal Sportbeleid neemt als opdracht de stem van de lokale sportsector en de leden te laten horen in diverse overlegorganen en structuren. Zo kunnen we actief input geven aan het sportbeleid in Vlaanderen en constructieve samenwerkingsverbanden opzetten met diverse partners. 

Zo zijn gemeenten en steden via Netwerk Lokaal Sportbeleid vertegenwoordigd in de algemene vergadering en het Bestuursorgaan van Sportwerk Vlaanderen . Hiervoor zoeken we nieuwe leden die mee hun schouders willen zetten onder het Sportwerk Vlaanderen van de toekomst binnen een nieuw decreet.

Zin om op Vlaams niveau sportbeleid mee vorm te geven? 

Gemeenten zijn een belangrijke klant van Sportwerk Vlaanderen.

  • Het bestuur van Sportwerk Vlaanderen vergadert een 7 tal keer per jaar (afwisseling tussen digitaal en fysiek in Gent). Naast gemeenten zijn ook federaties, Sport Vlaanderen … hier vertegenwoordigd.
  • De algemene vergadering vergadert een tweetal keer per jaar.

Iets voor jou? 

  • Heb je zin om jouw kennis aan te wenden om de doelstellingen van Sportwerk Vlaanderen vzw te helpen realiseren?
  • Heb je een brede kijk op wat leeft bij het sportbeleid van gemeenten en steden?

Dan is dit zeker iets voor jou. We zoeken zeker geen superman of supervrouw. Een portie mondigheid en een dosis openheid voor dialoog is de basis. Vanuit het team Netwerk Lokaal Sportbeleid ondersteunen we je in deze opdracht. 

Concreet? 

Laat je interesse weten aan Jeroen Vanderputte. Bezorg ons kort je motivatie en laat eventuele vragen of bezorgdheden weten. Zo kijken we samen hoe we je interesse concreet kunnen maken.

Wanneer gewenst maken we aanbevelingsbrief vanuit Netwerk Lokaal Sportbeleid naar je bestuur om je mandaat te verantwoorden. 

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid