Uittreksel strafregister verplicht voor wie met kinderen werkt

Vanaf woensdag 1 februari 2023 zijn organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen verplicht om bij de (her)aanwerving van nieuwe medewerkers een uittreksel van het strafregister op te vragen. Concreet houdt dit in dat bij de (her)aanwerving van lesgevers of andere medewerkers die rechtstreeks in contact staan met kinderen, het aanleveren van een dergelijk uittreksel verplicht is.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden dienen cumulatief volbracht te zijn om aan de verplichting te moeten voldoen:

  1. de activiteit die de medewerker voor de organisatie zal uitvoeren, valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
  2. de medewerker zal in het kader van de activiteit op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen;
  3. de medewerker is een meerderjarige persoon op het ogenblik van de aanstelling;
  4. de medewerker wordt op één van de volgende wijzen aangesteld:
    • door middel van een overeenkomst, rechtstreeks met de betreffende natuurlijke persoon of onrechtstreeks via een rechtspersoon;
    • door middel van een eenzijdige benoeming;
    • conform de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Deze maatregel is een gevolg van een actieplan dat de Vlaamse regering vorig jaar goedkeurde om de strijd aan te gaan met seksueel geweld. Vanuit de bevoegde administraties wordt een draaiboek uitgewerkt, dit geldt dus ook voor de sportsector. Begin 2023 zal er een draaiboek beschikbaar gesteld worden.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Thomas Michielsen
Thomas Michielsen Junior Stafmedewerker T 03 780 91 06 thomas@lokaalsportbeleid.be