Beheer en exploitatie van zwembaden

Het beheer en de exploitatie van een zwembad omvat heel uiteenlopende zaken. Enerzijds heb je het technisch beheer van een zwembad met als aandachtspunten de waterkwaliteit, legionella, het technisch onderhoud en reiniging. Daarnaast sta je in voor het (financieel) beleid van je zwembad en het aanbod voor de zwemmers. Verder is de veiligheid van je bezoekers en je medewerkers een continu aandachtspunt waarbij soms ook aansprakelijkheidsvraagstukken aan bod komen. Om dit alles te verwezenlijken heb je de juiste mensen op de juiste plaats nodig. Hieronder lichten we er enkele items uit, in de Kennisbank vind je uitgebreidere informatie.

Zwembadmedewerkers

Er zijn veel medewerkers betrokken bij de exploitatie van een zwembad, maar de redders zijn toch het meest specifiek voor een zwembad. Het beroepskwalificatiedossier redder geeft de competenties en vaardigheden weer die van een redder verwacht worden. Voor redders met bijkomende verantwoordelijkheden in en rond het zwembad is er ook de beroepsgerichte opleiding ‘zwembadcoördinator’. Het wordt om deze cursus te volgen sterk geadviseerd om een diploma Hoger Redder te hebben, maar dit is evenwel geen vereiste om de cursus te volgen.  

Omdat redder door VDAB erkend is als knelpuntberoep organiseert VDAB in samenwerking met Netwerk Lokaal Sportbeleid, RedFed en Vlaamse Trainersschool specifiek reddersopleidingen voor werkzoekenden. De ‘klassieke’ cursus wordt aangevuld met een voorbereidende module, een module over omgaan met verbale agressie, sollicitatie- en attitudetraining en een stage. In functie van toeleiding naar een job als redder is het belangrijk dat VDAB zicht heeft op alle vacatures, zet daarom jou vacatures zeker ook op de VDAB-website.

Reglement interne orde

VLAREM bepaalt dat er een reglement van interne orde moet zijn en bepaalt hierin een aantal punten die er zeker in moeten staan. In de praktijk wordt dit door de exploitant verder uitgebreid met andere geldende afspraken zoals de al dan niet toegelaten zwemkledij, afspraken met betrekking tot privé zwemlessen, afspraken of verbod op filmen/fotograferen, … (zie Kennisbank).

Aangezien we regelmatig vragen krijgen over lichaamsbedekkende zwemkledij in publieke zwembaden, delen we hier de communicatie van het Netwerk Lokaal Sportbeleid naar aanleiding van de nota van Unia hierover en de rechtspraak in 2 Vlaamse zwembaden in 2018.

Kengetallen zwembaden

Cijfers allerlei helpen je om zicht te krijgen op jouw positie/aanpak in vergelijking met andere zwembaden. Daarnaast helpt het om op Vlaams niveau evoluties in kaart te brengen. Daarom zet het Netwerk Lokaal Sportbeleid in op de onderzoeksreeks ‘Kengetallen overheidszwembaden’. De resultaten hiervan kan je in de Kennisbank raadplegen. Binnenkort lanceren we ook een nieuwe bevraging.

Neem ook een kijkje in het Praktijkboek Beheer en exploitatie van zwembaden.

Kennisbank

Meer weten over beheer en exploitatie van zwembaden?

In de kennisbank vind je heel wat extra informatie en praktijkvoorbeelden waar je verder mee aan de slag kan.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Charlotte Hoedemaekers
Charlotte Hoedemaekers Projectmedewerker T 03 780 91 07 charlotte@lokaalsportbeleid.be

Gerelateerde bedrijfspartners