Lichaamsbedekkende zwemkledij in publieke zwembaden

Al een aantal jaren komt ‘lichaamsbedekkende badkledij’ regelmatig ter sprake bij de exploitatie van publieke zwembaden en recreatiedomeinen in Vlaanderen.

Rechtspraak in 2 Vlaamse zwembaden (13.07.18)

Op 5 juli 2018 deed de Gentse rechtbank uitspraak over het boerkini-verbod in 2 publieke zwembaden en oordeelde dat het verbod zoals bepaald in deze zwembaden discriminerend is. Zie De Standaard (13.07.18)

UNIA kreeg hierover de voorbije jaren van diverse steden en gemeenten vragen en enkele meldingen van voornamelijk moslima’s die om religieuze reden een boerkini wensen te dragen. Samen met het Netwerk Lokaal Sportbeleid werd in de van zomer 2017 reeds onderstaande communicatie verspreid ter ondersteuning van de publieke zwembaden.

Is een verbod op lichaamsbedekkende zwemkledij te beargumenteren?

Unia publiceerde begin juli 2017 zijn advies omtrent lichaamsbedekkende zwemkledij. In de nota en via een lijst van FAQ’s wordt duiding gegeven en worden diverse argumenten afgetoetst.

UNIA concludeert in de nota dat een algemeen verbod op het dragen van lichaamsbedekkende badpakken discriminerend kan zijn voor bepaalde zwemmers

In de nota wordt volgende argumentatie toegelicht:

  • Veiligheid en hygiëne, in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlarem)
  • Gelijkheid man/vrouw, in samenspraak met de Vlaamse Genderkamer
  • Negatieve reacties van andere gebruikers
  • Ecologische aspecten

Ondersteuning van de publieke zwembadsector

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid nam de voorbije jaren actief een rol op in een rondetafelgesprek met diverse betrokken instanties en het werkveld. Via recent regelmatig overleg met UNIA heeft Netwerk Lokaal Sportbeleid zich dan ook geëngageerd om deze nota mee te communiceren en mee te duiden. Dit omwille van 2 redenen:

  1. Netwerk Lokaal Sportbeleid wil zwembadbeheerders en -medewerkers die in praktijk staan ondersteunen in het beheer van publieke zwembaden en in deze materie. En aan het lokaal beleid argumenten en duiding aanreiken om hun politieke beleidskeuzes rond diversiteit en sport kunnen onderbouwen.
  2. Netwerk Lokaal Sportbeleid wil inzetten op laagdrempelige sportparticipatie met aandacht voor diversiteit. Naast een mooie sport, is zwemmen ook een gezonde vrijetijdsbesteding en bovendien een levensbelangrijke vaardigheid.

De nota van UNIA draagt volgens Netwerk Lokaal Sportbeleid dan ook bij aan het objectiveren van het debat omtrent lichaamsbedekkende kledij, zoals de boerkini, maar ook surfshirts of zwemkledij voor personen met bv. brandwonden) bekeken vanuit diverse invalshoeken (hygiëne, veiligheid, gelijke kansen …).

Objectivering en juridische duiding van argumentatie in verband met veiligheid, hygiëne en gelijke kansen dient complementair te zijn met dialoog met en participatie van de diverse gebruikers van de publieke zwembaden en het maatschappelijk debat.

Het standpunt van Netwerk Lokaal Sportbeleid is dat gemeenten, provincies en exploitanten van publieke zwembaden autonoom beslissen hoe ze omgaan met het gebruik van lichaamsbedekkende zwemkledij (en de boerkini) in hun interne reglementen en bij de uitbating van de zwembaden – rekening houdend met de regelgeving die van toepassing is op vlak van zowel hygiëne en veiligheid én op het vlak van gelijke kansen. Deze autonomie zit ook in maken van beleidskeuzes rond het omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten.

Op de Trefdag Zwembaden van 5 oktober 2017 in Leuven werd hier ook verder concreet op ingegaan.