Referentieregio's een feit

Op 1 februari 2023 werd het regiodecreet definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De referentieregio’s hebben als doel om komaf te maken met het lappendeken, of de “verrommeling” zoals het regeerakkoord van 2019 – 2024 omschrijft, aan verschillende samenwerkingsverbanden. Maar dat is niet de enige doelstelling. Nog belangrijker is de ambitie om de intergemeentelijke samenwerking te versterken en de bestuurskracht te verhogen. In het eerstvolgende tijdschrift (Tijdschrift Lokaal Sportbeleid #285) dat midden februari in de bus zal vallen, werpen we een korte blik op de evolutie naar regioconform samenwerken.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid