Red het zwemmen - Vervolg

Op maandag 22 mei 2023 wordt de open brief ‘Red het zwemmen‘ afgesloten. Alvast bedankt om met zoveel partners achter deze open brief te staan. Ondertekenen kan nog één week. Volgende stappen richting het masterplan worden gezet. Hieronder alvast enkele concrete actiepunten uitgelicht waar Netwerk Lokaal Sportbeleid zich achter schaart.

Wat zijn de volgende stappen?

Reddersproblematiek

Op dinsdag 30 mei 2023 zetten we alle redders in de spotlight met de “Dag van de Redder”. Samen met heel Vlaanderen tonen we massaal ons hart voor de redders en zorgen we dat jong en oud kan blijven genieten van waterpret.
 
Uiteraard is er meer nodig. Zo pleiten we verder voor de uitbreiding van flexijobs of verenigingswerk bij redders en pleiten we voor het blijvend inzetten op opleidingen tot hoger redder in het secundair beroepsonderwijs, wat een deel van de oplossing kan zijn voor de reddersproblematiek. Verder mikt het masterplan op oplossingen om het tekort aan zwemwater aan te pakken en het schoolzwemmen terug op de kaart te zetten.

Tekort aan zwemwater?

In Vlaanderen zien we de laatste 10 jaar een stijgende lijn bij alle sportinfrastructuur (openlucht sportvelden, sportlokalen en sporthallen), enkel het aantal zwembaden daalt. Meer zelfs, het aantal zwembaden is op 10 jaar gedaald met 19 zwembaden en de laatste 2 jaar zijn er 6 zwembaden gesloten (https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/sport/sportinfrastructuur). Er zijn wel meer grote zwembadcomplexen, wat het effectieve oppervlakte aan zwemwater ten goede komt. Een aandachtspunt blijft hierbij wel de bereikbaarheid voor iedereen.

Bekijk ook de factsheet zweminfrastructuur van Sport Vlaanderen.

Daarnaast blijft steun voor nieuw te bouwen en te renoveren zwembaden nodig. Zeker in tijden van hoge energie- en bouwkosten waarbij duurzaamheid en samenwerking (met zowel verschillende – al dan niet lokale – overheden als publiek private partners) een evidentie is.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid