Dinsdag 30 mei 2023: Dag van de Redder

We zien het groots: we willen iedereen in Vlaanderen betrekken bij de campagne ‘Dag van de Redder’. Om deze campagne herkenbaar te maken bij het grote publiek zullen we met z’n allen communiceren.

Waarom doen we dit?

Elke dag staan redders paraat om de veiligheid te garanderen voor elke zwemmer, ze zijn van onschatbare waarde. Anderzijds blijft het moeilijk om redders te vinden. De job is niet meer zo populair, vacatures worden niet (snel genoeg) ingevuld waardoor zwembaden genoodzaakt zijn om hun bad tijdelijk te sluiten. Er is nood aan een geslaagde campagne om het beroep redder terug aantrekkelijker te maken bij het grote publiek. Met de ‘Dag van de Redder’ hopen we iets te kunnen veranderen aan het imago van de redder én willen we het maatschappelijk beeld van redders juist krijgen.

Deze campagne wordt getrokken door Redfed en Netwerk Lokaal Sportbeleid. Feedback, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom!