Projectoproep Nationale Loterij

Armoedebestrijding en sociale inclusie

De Nationale Loterij lanceert een eerste projectoproep dit jaar met als thema ‘Armoedebestrijding en sociale inclusie’. Organisaties die rond deze thematiek projecten hebben of willen opstarten, kunnen voor de projectoproep inschrijven. Aan deze projectoproep wordt een totaal bedrag toegewezen van € 2.250.000. Dit bedrag zal verdeeld worden over diverse projecten die binnen het koepelthema een verschil zullen maken. Alle niet-commerciële verenigingen die in de sector actief zijn, mogen een project indienen ter waarde van een maximumbedrag van € 25.000. De dossiers moeten worden ingediend vóór 29 april 2022 om 12.00 uur. Vervolgens zal de jury in de loop van de daaropvolgende weken samenkomen om de laureaten te kiezen.

Twee focusthema’s : ‘Sport en cultuur’ en ‘Preventie’

Binnen de brede thematiek van armoedebestrijding en sociale inclusie werden 2 focusthema’s gekozen:

  • Initiatieven die erop gericht zijn om kwetsbare groepen, in het bijzonder éénoudergezinnen, aan te moedigen om deel te nemen aan sport en cultuur. Dit is een positieve en constructieve manier om hen uit het sociale isolement van hun kleine leefwereld te tillen en op langere termijn uit de vicieuze cirkel van armoede.
  • Initiatieven die inzetten op de preventie van armoede en sociaal isolement door schoolgaande kinderen te ondersteunen aan de hand van huiswerk- en studiebegeleiding, of nog door de mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen door hen te begeleiden in een gezond beheer van hun huishoudbudget. Dit is opnieuw een duurzame manier om langetermijnverandering mogelijk te maken.

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie over de projectoproep ‘Armoedebestrijding en sociale inclusie’ en hoe je een project kan indienen, vind je terug op de website van de Nationale Loterij.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be