Overleg steden en gemeenten / Overleg centrumsteden

Op donderdag 16 februari 2023 organiseren we 2 verschillende online contactmomenten. Het eerste contactmoment is gepland in de voormiddag (09.30 – 12.30 uur) en is bedoeld voor steden en gemeenten. Het tweede contactmoment is gepland in de namiddag (13.00 – 16.00 uur) en is bedoeld voor centrumsteden

Overleg steden en gemeenten

Het ontmoetingsplatform voor lokale besturen van gemeenten en steden met inwonersaantallen tussen de 35.000 en de 50.000 inwoners. Thema’s als sportclubondersteuning, adviesverlening en burgerparticipatie, exploitatievormen, sportparticipatie, buurtsport, intergemeentelijke samenwerking en armoede komen aan bod.

Deelname is gratis op uitnodiging (enkel toegankelijk voor steden met 35.000-50.000 inwoners). Graag aanwezigheid per kerende via mail bevestigen.

Overleg centrumsteden

Netwerk Lokaal Sportbeleid heeft als doelstelling om een ontmoetingsplatform te zijn voor lokale besturen. Eén van die platformen is het ‘overleg centrumsteden’ waar de centrumsteden van elkaar kunnen leren en goede praktijken kunnen uitwisselen.

Deelname is gratis op uitnodiging (enkel toegankelijk voor centrumsteden). Graag aanwezigheid per kerende via mail bevestigen.