Overleg steden en gemeenten

Het ontmoetingsplatform voor lokale besturen van gemeenten en steden met inwonersaantallen tussen de 35.000 en de 50.000 inwoners. Thema’s als sportclubondersteuning, adviesverlening en burgerparticipatie, exploitatievormen, sportparticipatie, buurtsport, intergemeentelijke samenwerking en armoede komen aan bod.

Uitwisseling · Sportbeleid
Overleg steden en gemeenten

Datum

Donderdag 16 februari 2023 Van 09u30 tot 12u30

Locatie

Online

Organisatie

Netwerk Lokaal Sportbeleid vzw
August de Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
03.780.91.00
www.lokaalsportbeleid.be
info@lokaalsportbeleid.be

Praktisch

Deelname is gratis op uitnodiging (enkel toegankelijk voor steden met 35.000-50.000 inwoners).

Graag aanwezigheid per kerende via mail bevestigen.