Nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen

De ene crisis is nog maar net een beetje gezakt of we staan alweer voor een nieuwe uitdaging: de klimaatcrisis, de opvangcrisis, het conflict in Afghanistan, Oekraïne, de energiecrisis … Burgers krijgen veel info binnen die voeding kan geven aan toxisch gepolariseerde meningen. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? Hoe ga je als lokaal bestuur om met verdeeldheid tussen (groepen) burgers? Waarom en hoe werk je hier een effectief beleid rond uit, dat inspeelt op de concrete situatie en context? Hoe kan je dit inpassen in een meerjarenplan of actieplan? De nieuwe handreiking polarisatie voor lokale besturen geeft een houvast om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst.

Elke lokale situatie vraagt om een andere aanpak. Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte een handreiking uit voor lokale besturen die maatschappelijke spanningen stapsgewijs willen aanpakken, samen met inwoners en belanghebbenden.