Nieuw decreet: we stimuleren een veilig sportklimaat

Iedereen verdient het om integer te kunnen sporten, op fysiek, psychisch en sociaal vlak. We zijn samen verantwoordelijk om die veilige sportomgeving te creëren. Het Vlaams Parlement keurde het nieuwe decreet over het stimuleren van een veilig sportklimaat goed.

Integriteit, grensoverschrijdend gedrag, mentaal welzijn, wedstrijdvervalsing, fair play, blessurepreventie, impact op het hoofd … Thema’s die de laatste jaren meer aandacht kregen binnen het Vlaamse en internationale sportbeleid en de bredere maatschappij. 

Daarom wordt nu het decreet over gezond en ethisch sporten naar een nieuw decreet over het stimuleren van een veilig sportklimaat hervormd. Het Vlaams Parlement keurde het nieuwe decreet op 13 maart 2024 goed. We geven je alvast de grote krachtlijnen mee, maar we werken de komende maanden nog aan de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit.  

Infomoment

We nodigen de brede sportsector alvast uit op een infomoment op dinsdag 18 juni 2024. We leggen alle betrokkenen uit hoe dit decreet een impact heeft op hun werking. Meer informatie volgt later, maar zet deze datum alvast in de agenda.