Inclusief sportclubmodel voor personen met kwetsbaarheid

Minstens één op vier Vlamingen kampt op een bepaald moment in zijn leven met een moeilijke periode van psychische kwetsbaarheid. We stellen vast dat mensen met een psychische kwetsbaarheid geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod en er (meer) nood is aan een aanbod op maat. G-sport Vlaanderen wil die drempel wegwerken met een inclusief sportclubmodel.

Inclusief sportclubmodel

Binnen dit sportclubmodel wordt er vertrokken van goed voorbeeld Sportclub Boezjeern, die met een inclusief en open aanbod en georganiseerd vanuit een breed netwerk, een grote groep sporters met een kwetsbaarheid bereikt. Maar ook binnen heel wat andere sportclubs zijn goede voorbeelden te vinden die ons inspireren.

Veel psychiatrische ziekenhuizen of voorzieningen
organiseren een sportaanbod voor hun patiënten,
maar er is ook nood aan een duurzaam aanbod voor
deze doelgroep.

“Iedereen zou de kans moeten krijgen om te kunnen sporten en zich uit te leven. Zonder de sportclub zouden er veel mensen verloren lopen.” (Danny Bisschop, vrijwilliger en sporter bij Boezjeern)

Personen met kwetsbaarheid

Armoede, een psychische of fysieke beperking, eenzaamheid, dakloosheid, een verslaving … het zijn maar enkele redenen die mensen, al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare situatie brengen. Als zij op eigen kracht bepaalde moeilijkheden niet kunnen overwinnen en dit een duidelijke invloed op hun persoonlijke of sociale functioneren heeft, worden zij als kwetsbaar gezien. Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren problemen tijdens hun ziekteperiodes, maar ook vaak daarbuiten is het soms moeilijk om aansluiting te vinden in de maatschappij.

Binnen de sportwereld ervaren mensen met een kwetsbaarheid vaak drempels: er zijn te veel verwachtingen, er is prestatiedruk, de financiële kost is te hoog, er is geen vertrouwensfiguur die uitlegt hoe alles werkt. Nochtans willen ook mensen met een kwetsbaarheid graag sporten, in een veilige omgeving en naar eigen kunnen.

Met onderstaande handleiding willen we bestaande en toekomstige sportclubs inspireren en laten stilstaan bij hun eigen sportclubmodel. Door kleine inspanningen of wijzigingen binnen een sportclubmodel, kunnen we inspelen op de noden van onze doelgroep. Heb je na het lezen van de handleiding vragen of nood aan ondersteuning? Lien De Bruycker, medewerker voor het inclusief sportclubmodel bij G-sport Vlaanderen, biedt graag ondersteuning op maat.

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Jasper De Swarte
Jasper De Swarte Medewerker Sportparticipatie & Buurtsport T 03 780 91 08 jasper@lokaalsportbeleid.be