Bevestig jouw data voor de lokale vrijetijdsmonitor

Na twee verlengingen, rondt de lokale vrijetijdsmonitor nu stilaan af om de rapporten te kunnen voorbereiden.

Nog tot en met donderdag 30 juni 2022 kunnen de sport- en vrijetijdsdiensten alle ingevoerde data bevestigen in de registratietool.

Opgelet

Met de rol van coördinator kunt u de rubrieken bevestigen in het statusoverzicht van de applicatie. Neem contact op met de lokale beheerder van uw stad of gemeente om u de rol van coördinator te geven. In de meeste gevallen is dit de algemeen directeur, de gemeentesecretaris of een medewerker van de ICT-dienst.

De data van de onbevestigde rubrieken worden na 30 juni 2022 automatisch bevestigd, tenzij u ons expliciet laat weten dat u dit voor uw stad of gemeente niet wenst.

Bevestigen is wel degelijk belangrijk. Hierdoor weten wij immers dat de lokale besturen de ingevoerde data zelf hebben gevalideerd. Maar ook over de niet-bevestigde data willen we graag rapporteren.

En daarna?

De overdracht van de data gebeurt niet één op één per gemeente of stad. We wachten namelijk op de input van alle deelnemende lokale besturen vooraleer de data kunnen worden ontsloten. Die ontsluiting wordt voorzien vanaf september 2022 via vlaanderen.be/vrijetijdsmonitor. Communicatie hierover zal plaatsvinden in het najaar.

Van zodra de rapporten beschikbaar zijn, kunt u dan de tendensen op gebied van vrije tijd onder de loep nemen, voor uw eigen stad of gemeente, of in vergelijking met representatieve vergelijkingsgroepen. 

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid