Update Plan Samenleven

Het tweede projectjaar van Plan Samenleven is goed en wel gestart! Tijd om opnieuw ruimte te bieden voor inspiratie en duidelijkheid te bieden over de verdere timing voor 2024. 

Jureringen PS1 en timing 2024

De jurering van het eerste Plan Samenleven zit er op. We danken de lokale besturen voor het geduld. Om lokale besturen de kans te geven Plan Samenleven beter in te plannen, bieden we duidelijkheid over de planning voor 2024. Ontdek de timing voor 2024 via onderstaande link. Op deze pagina vinden lokale besturen hoe er gerapporteerd wordt voor projectjaar 2 en wat de belangrijkste data zijn voor projectoproep 3.

Save the date! Inspiratiedag Plan Samenleven – 30 april 2024

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert in samenwerking met Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Integratie en Inburgering (AGII) en de partnerorganisaties een inspiratiedag voor lokale besturen. Ben jij één van de 147 lokale besturen die werkt op het Plan Samenleven of heb je ambities? Laat je inspireren aan de hand van lerende netwerken en thematische sessies. De minister van Inburgering en Gelijke Kansen (Gwendolyn Rutten) is present en heet je van harte welkom in het Vlaams Parlement.

Voor 11 acties delen mentorbesturen in projectjaar 2 hun expertise met andere lokale besturen in een lerend netwerk. Ze stellen er hun methodieken en tools voor. Lokale besturen die zich niet engageerden tot een actie, kunnen toch aansluiten bij de lerende netwerken om inspiratie op te doen voor toekomstig beleid.