Tweedaags vormingstraject: "Naar een inclusief en armoedesensitief vrijetijdsaanbod"

Kunnen deelnemen aan vrije tijd is een grondrecht. Toch kan bijna de helft van de Vlamingen in een kwetsbare positie zich niet veroorloven om wekelijks een klein bedrag uit te geven aan persoonlijke behoeftes van ontspanning of om regelmatig te participeren aan vrijetijdsactiviteiten zoals sport, film, concerten … Dit heeft te maken met tal van financiële, praktische, informatieve, digitale, sociale én psychologische drempels die mensen in armoede ervaren. In dit opzicht worden lokale besturen, cultuurhuizen, sportclubs, jeugdwerkingen en vakantieaanbieders de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde daarom een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken. De vorming staat open voor medewerkers over heel de vrijetijdssectororganisaties uit de cultuur, toerisme, jeugdwerk en de sportsector.

  • Kostprijs: 250 euro per deelnemer voor 2 dagen, inclusief thee, koffie, en broodjeslunch.
    • Dinsdag 18 juni 2024 van 9.30 -16.00 uur
    • Dinsdag 25 juni 2024 van 9.30 – 16.00 uur
  • Plaatsen zijn beperkt: maximum 20 deelnemers.

Toch nog vragen? Mail naar vorming@netwerktegenarmoede.be.