Fred Brevet leerlijn zwemmen

Centraal in deze leerlijn staat een nieuwe definitie van ‘kunnen zwemmen’, die aansluit bij de eindtermen in het onderwijs. Het is een onderbouwde leidraad om het zwemonderricht in zwembaden te coördineren en stroomlijnen. Het gaat om zwemmen als sport, als belangrijke vaardigheid én als recreatieve vrijetijdsbesteding in diverse contexten: gemeente, school, club, vereniging, private aanbieder …

De leerlijn

Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie, maar een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. ‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden.

De leerlijn bestaat uit 5 fases (na een 0-fase in bad en onder de douche):

Fase 1: waterwennen
Fase 2: leren overleven
Fase 3: leren zwemmen
Fase 4: verbreden (verschillende zwemslagen, verschillende zwemsporten, …)
Fase 5: verdiepen (verfijning, specialisatie, …)

Platform van partners

Het ultieme doel is om onze kinderen waterveilig maken, in elke gemeente, in elke school, in elke lessenreeks die een kind wil ‘leren zwemmen’ én zwemmen als levenslang te beoefenen sport of vrijetijdsbesteding te promoten. Dit doen we door een ‘platform leerlijn zwemmen’ waarin ook onderwijs, federaties, onderzoeksinstellingen, VTS en Netwerk Lokaal Sportbeleid betrokken zijn en we alle actoren in het zwemlandschap op elkaar afstemmen.. We willen via dit platform nadenken en draagvlak creëren over de optimale afstemming tussen de school, de club, de zwemschool, de losse lessenreeks … en zodat een kind (of volwassene) op elk moment weet welk niveau men heeft en waar de evolutie naar toe kan.

Kennisbank

Ondersteuning voor jouw zwembad of zwemaanbod?

In de kennisbank vind je heel wat extra informatie, praktijkvoorbeelden en ondersteunende materialen waar je verder mee aan de slag kan.

Presentaties nieuwe leerlijn zwemmen 

Deze presentaties bieden ondersteuning bij het geven van infosessies om ouders of lesgevers goed te informeren over de nieuwe aanpak in jouw zwembad of jouw school. Neem zeker de bijhorende handleiding door om de presentatie juist te interpreteren. De voorbeeld brief of mail helpt bij de communicatie die voorafgaat. Bij deze ‘kant en klare’ info is steeds onderscheid gemaakt tussen communicatie naar ouders of naar scholen en lesgevers toe.

Voor ouders (vanuit de sportdienst of school):

Voor scholen, leerkrachten LO en lesgevers (vanuit de sportdienst):

Jouw contact bij
Netwerk Lokaal Sportbeleid
Charlotte Hoedemaekers
Charlotte Hoedemaekers Projectmedewerker T 03 780 91 07 charlotte@lokaalsportbeleid.be

Gerelateerde bedrijfspartners